Cách để Firefox chạy nhanh hơn

Trình duyệt Firefox của Mozilla là một trong những trình duyệt phổ biến nhất trên Internet. Các plugins của nó rất đa dạng và cho phép bạn thêm rất nhiều tiện ích vào Firefox giúp nó mang tính cá nhân hoá và hỗ trợ bạn rất nhiều trong sử dụng. Nhưng làm cách nào để trình duyệt Firefox chạy nhanh hơn là điều không phải ai cũng biết, xTraffic sẽ giúp bạn cách làm cho trình duyệt Firefox quen thuộc của bạn chạy nhanh hơn mặc định mà nó có.

Cách để Firefox chạy nhanh hơn - firefox - Tin khác
Mozilla Firefox

Để tải về trình duyệt Firefox phiên bản Tiếng Việt thì bạn vào link này, còn để tải về phiên bản English thì bạn vào link này.

Cách kích hoạt pipelining trên Firefox

Bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website (address bar) của Firefox rồi nhấn Enter –> double click vào network.http.pipeliningnetwork.http.proxy.pipelining để thiết lập giá trị thành true –> double click vào network.http.pipelining.maxrequests –> thiết lập giá trị là 8.

Điều này sẽ làm giảm đáng kể thời gian tải trang của Firefox

Cách dựng trang (Render) một cách nhanh chóng trên Firefox

Bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website của Firefox rồi nhấn Enter –> Right click (máy tính Apple thì nhấn ctrl + click) trên cửa sổ trình duyệt và chọn New > Integer > Gõ content.notify.interval > click OK, nhập 500000 > click OK lần nữa –> Right click lần nữa trên cửa sổ trình duyệt và chọn New > Boolean > tạo một giá trị là content.notify.ontimer > thiết lập giá trị là True.

Cách nạp nhanh hơn trên Firefox

Bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website của Firefox rồi nhấn Enter –> Right click (máy tính Apple thì nhấn ctrl + click) trên cửa sổ trình duyệt và chọn New > Integer > nhập content.switch.threshold > click OK > nhập giá trị 250000 > click OK.

Cách để không bị gián đoạn (interruptions) trên Firefox

Bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website của Firefox rồi nhấn Enter –> Right click (máy tính Apple thì nhấn ctrl + click) trên cửa sổ trình duyệt và chọn New > Boolean > nhập content.interrupt.parsing > click OK > thiết lập giá trị là False > click OK.

 Cách để block flash trên Firefox

Bạn cài đặt Flashblock extension cho Firefox (bạn có thể tải về Flashblock extension tại đây) sẽ giúp bạn block toàn bộ flash trên website, điều này sẽ giúp bạn chạy nhanh hơn.

Cách tăng bộ nhớ Cache trên Firefox

Bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website của Firefox rồi nhấn Enter –> Right click (máy tính Apple thì nhấn ctrl + click) trên cửa sổ trình duyệt và chọn New > Integer > nhập browser.cache.memory.capacity > click OK > nhập giá trị 65536 (hoặc lớn hơn nếu muốn) > click OK –> Khởi động lại trình duyệt để có bộ nhớ cache lớn hơn

Cách kích hoạt TraceMonkey trên Firefox

Tính năng mới này trên Firefox sẽ giúp mã Javascript chạy “siêu nhanh”. Bạn cần tải & cài đặt trình duyệt Firefox phiên bản nightly build mới nhất tại đây.

Sau khi tải và cài  đặt xong, bạn gõ about:config vào thanh nhập địa chỉ website của Firefox rồi nhấn Enter –> Gõ JIT trong filter box, sau đó double-click vào javascript.options.jit.chromejavascript.options.jit.content để đổi giá trị thành true

Cách nén dữ liệu (Compress data) trên Firefox

Bạn cần tải & cài đặt Java applet toonel.net. Nó sẽ re-route lưu lượng (dữ liệu) web của bạn qua máy chủ của họ, tại đây dữ liệu web sẽ được nén lại và trả về cho firefox. Nó thậm chí có thể nén file JPEGs để giảm kích thước tập tin. Điều này có ích để cắt giảm truyền tải dữ liệu web của bạn, đặc biệt hữu ích nếu bạn đang sử dụng gói ADSL tính theo lưu lượng.

Leave a Comment