Cách kiểm tra thông số phần cứng của VPS và Server Linux

Nếu bạn đang sử dụng VPS hoặc Server riêng thì bạn sẽ muốn kiểm tra các thông số của phần cứng VPS hoặc Server mình đang sử dụng có như cam kết của nhà cung cấp không? xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra thông qua các lệnh đơn giản trong bài viết này.

Cách kiểm tra thông số phần cứng của VPS và Server Linux - server vps - Hosting

Vì đa số chúng ta sử dụng VPS hoặc Server để dùng làm máy chủ phục vụ các dịch vụ web, do đó bài viết này được áp dụng trên Server hoặc VPS sử dụng hệ điều hành CentOS.

lscpu

Bạn sử dụng lệnh lscpu để kiểm tra các thông số của CPU trên Server của bạn.

lscpu

xTraffic.pep.vn kiểm tra thông số CPU của VPS giá rẻ nhất tại DigitalOcean (5USD/tháng) thì được các thông số sau :

# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        1
On-line CPU(s) list:  0
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         45
Stepping:       7
CPU MHz:        1999.999
BogoMIPS:       3999.99
Virtualization:    VT-x
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type:  full
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       4096K
NUMA node0 CPU(s):   0

lshw – List Hardware

lshw là lệnh dùng để xem thông tin nhiều đơn vị phần cứng khác nhau như : CPU, RAM, Hard Disk, usb controllers, network adapters,…

Để sử dụng được lệnh lshw, bạn cần phải cài đặt bằng lệnh yum :

yum install lshw

Sau đó bạn chạy lệnh lshw để xem thông tin phần cứng

lshw -short

xTraffic.pep.vn kiểm tra thông số phần cứng của VPS giá rẻ nhất tại DigitalOcean (5USD/tháng) thì được các thông số sau :

# lshw -short
H/W path   Device Class   Description
============================================
           system   Bochs
/0          bus    Motherboard
/0/0         memory   96KiB BIOS
/0/401        processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
/0/1000        memory   512MiB System Memory
/0/1000/0       memory   512MiB DIMM RAM
/0/100        bridge   440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1       bridge   82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1      storage  82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2      bus    82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2/1 usb1  bus    UHCI Host Controller
/0/100/1.3      bridge   82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/2       display  GD 5446
/0/100/3       network  Virtio network device
/0/100/4       network  Virtio network device
/0/100/5       storage  Virtio block device
/0/100/6       generic  Virtio memory balloon
/1      eth0  network  Ethernet interface
/2      eth1  network  Ethernet interface

lsblk – List block devices

lsblk là lệnh dùng để liệt kê những phân vùng ổ cứng và các thiết bị lưu trữ khác như ổ đĩa quang và ổ đĩa flash

lsblk

xTraffic.pep.vn kiểm tra thông số phần cứng của VPS giá rẻ nhất tại DigitalOcean (5USD/tháng) thì được các thông số sau :

# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda  252:0  0 20G 0 disk
└─vda1 252:1  0 20G 0 part /

df – disk space of file systems

df là lệnh dùng để xem các thông số của partitions khác nhau trên ổ cứng. Bạn có thể xem các thông tin như kích cỡ (size), dung lượng đã sử dụng, dung lượng còn trống, % dung lượng đã sử dụng.

df -H

xTraffic.pep.vn kiểm tra thông số phần cứng của VPS giá rẻ nhất tại DigitalOcean (5USD/tháng) thì được các thông số sau :

# df -H
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    22G 1.5G  19G  8% /
tmpfs      258M   0 258M  0% /dev/shm

free – Kiểm tra RAM

free là lệnh dùng để kiểm tra tổng dung lượng RAM, dung lượng RAM đã dùng, dung lượng RAM còn trống trên Server của bạn.

free -m

xTraffic.pep.vn kiểm tra thông số phần cứng của VPS giá rẻ nhất tại DigitalOcean (5USD/tháng) thì được các thông số sau :

# free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:      490    373    117     0     15    292
-/+ buffers/cache:     66    424
Swap:      0     0     0