Cách sửa lỗi yêu cầu cài đặt Plugin WordPress bằng FTP

Nếu bạn gặp tình trạng là mỗi lần cài đặt Plugin WordPress nào đó tại trang quản lý plugin của website mình nhưng luôn bị hỏi thông tin đăng nhập FTP của host (tương tự như hình 1 bên dưới) thì bạn có thể sửa lỗi này bằng cách rất đơn giản như sau :

Cách sửa lỗi yêu cầu cài đặt Plugin WordPress bằng FTP - FTP WordPress WordPress Plugin - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Yêu cầu thông tin FTP khi cài Plugin WordPress (Hình 1)

Bạn mở file “wp-config.php” trong thư mục chứa site WordPress của bạn và thêm vào đoạn mã PHP sau :

define('FS_METHOD', 'direct');

Sau đó bạn lưu lại file này và thử cài đặt lại bất kỳ plugin nào từ trang quản lý plugin trên website bạn. Lúc này WordPress sẽ tự động cài đặt plugin mà không hỏi thông tin đăng nhập FTP của host nữa.

Leave a Comment