Cách Việt hoá WordPress WooCommerce

WooCommerce là một trong những plugin tốt nhất giúp biến WordPress thành trang bán hàng (thương mại điện tử). Tuy nhiên, mặc định WooCommerce lúc cài đặt sẽ không có sẵn Tiếng Việt cho bạn, do đó bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Việt hoá WooCommerce.

Cách Việt hoá WordPress WooCommerce - Việt hoá WooCommerce - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
WordPress WooCommerce Logo

Đầu tiên bạn cần phải chuyển ngôn ngữ sang Tiếng Việt cho website WordPress (nếu bạn chưa biết cách thì có thể xem hướng dẫn cách Việt hoá cho website WordPress tại đây)

Bước 1 : Bạn vào đây để download file ngôn ngữ Tiếng Việt cho WooCommerce. Sau đó bạn giải nén sẽ thấy thư mục “/woocommerce/…“.

Cách Việt hoá WordPress WooCommerce - Việt hoá WooCommerce - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Thư mục languages WooCommerce

Bước 2 : Bạn upload nguyên thư mục “/woocommerce/” vào thư mục “/wp-content/languages/” của WordPress.

Cách Việt hoá WordPress WooCommerce - Việt hoá WooCommerce - Wordpress Thủ thuật Blog Phát triển website
Upload thư mục WooCommerce lên /wp-content/languages/

Vậy là xong, chỉ cần 2 bước đơn giản trên là bạn đã có thể sử dụng Tiếng Việt cho WooCommerce rồi :)

Leave a Comment