Khởi nghiệp : Tìm kiếm nhà đồng sáng lập không dễ dàng

(blog-xtraffic.pep.vn) Hợp tác khởi nghiệp (startup) vốn dĩ là chuyện lớn. Nếu so sánh với hôn nhân thì cũng có điểm chung. Trước hết là các nhà đồng sáng lập (co-founder) phải tìm hiểu kỹ về nhau, chấp nhận và cam kết duy trì sự phối hợp lâu dài ít nhất là đến khi doanh … Read more

Khởi nghiệp kinh doanh : Phần 2 – Triển khai dự án kinh doanh

(blog-xtraffic.pep.vn) Một ý tưởng kinh doanh khả thi, nhận được sự đồng thuận cao là điều kiện cần của khởi sự kinh doanh. Để hiện thực hóa ý tưởng đó cần một quá trình, với những bước không thể bỏ qua nếu muốn khả năng thành công cao. Lập hồ sơ dự án kinh doanh … Read more

Khởi nghiệp kinh doanh : Phần 1 – Khám phá ý tưởng kinh doanh

(blog-xtraffic.pep.vn) Ý tưởng kinh doanh là khởi đầu của sự nghiệp làm chủ. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp không trụ được sau 2 năm hoạt động có một phần nguyên nhân là do khởi sự từ ý tưởng kinh doanh thiếu khả thi, chuẩn bị sơ sài, thiếu sự đồng thuận của các bên … Read more