Đánh giá chất lượng Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting

A2 Hosting là nhà cung cấp hosting nổi tiếng tại Mỹ. Chất lượng Web Hosting của A2 Hosting được nhiều người dùng đánh giá là rất tốt và ổn định. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chất lượng của A2 Hosting, xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá toàn diện và khách quan chất lượng gói Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting.

Đánh giá chất lượng Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting - A2Hosting đánh giá chất lượng SSD Web Hosting web hosting - Hosting

A2 Hosting Logo

Thông tin về gói Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting

 • Tên gói : Prime SSD Web Hosting
 • Bandwidth : Unlimited
 • Email Addresses : Unlimited
 • Domains : Unlimited
 • Databases : Unlimited
 • Server Location : USA / European
 • 10 Gb/s Redundant Network
 • 12 Core Server Minimum
 • 64 GB RAM Server Minimum
 • cPanel 11 Control Panel
 • Link thông tin chi tiết : https://www.a2hosting.com/
Đánh giá chất lượng Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting - A2Hosting đánh giá chất lượng SSD Web Hosting web hosting - Hosting

A2 Hosting cPanel

Đánh giá chất lượng Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting - A2Hosting đánh giá chất lượng SSD Web Hosting web hosting - Hosting

A2 Hosting Resource

Kiểm tra chất lượng toàn diện Prime SSD Web Hosting bằng PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-12-20 03:48:10
Server   : [email protected]_
PHP version : 5.3.29
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.35118794 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.51909685 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.17288494 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.39361501 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.26347113 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.29567409 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.22571301 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 2.22164297 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0388681411743 seconds                      
   Speed   : 514.56 MB/s                            
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0100359916687 seconds                      
   Speed   : 2.04 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.04890413 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00783420 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 31.18007588 seconds            
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 1.33174443 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 1.36142540 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 1.13061929 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.47674894 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.61702800 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 36.10547614 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 76.86 MB                                
   Download Time : 4.771219 sec                          
   Speed : 16.11 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 428 KB                                 
   Download Time : 3.353973 sec                          
   Speed : 128 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 5.93 MB                                 
   Download Time : 3.696954 sec                          
   Speed : 1.6 MB/s                                

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 1.32 MB                                 
   Download Time : 3.619639 sec                          
   Speed : 373 KB/s                                

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 439 KB                                 
   Download Time : 3.408708 sec                          
   Speed : 129 KB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 16.58 MB                                
   Download Time : 0.929721 sec                          
   Speed : 17.83 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 35.51 MB                                
   Download Time : 3.222474 sec                          
   Speed : 11.02 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 18.42 MB                                
   Download Time : 4.577806 sec                          
   Speed : 4.02 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 12.77 MB                                
   Download Time : 4.205371 sec                          
   Speed : 3.04 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 25.56 MB                                
   Download Time : 4.320384 sec                          
   Speed : 5.92 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 2.658281 sec                          
   Speed : 11.39 MB/s                               

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 62.16 MB                                
   Download Time : 4.808371 sec                          
   Speed : 12.93 MB/s                               

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 58.14 MB                                
   Download Time : 4.64071 sec                          
   Speed : 12.53 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 68.02 MB                                
   Download Time : 4.726029 sec                          
   Speed : 14.39 MB/s                               


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Prime SSD Web Hosting

Do WordPress là nền tảng phổ biến nhất hiện nay, do đó xTraffic.pep.vn sẽ cài mặc định WordPress phiên bản 3.9 lên VPS để test thử khả năng chịu tải của Prime SSD Web Hosting.

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress bằng công cụ Siege

Mặc định thì xTraffic.pep.vn sẽ giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://test.pep.vn/wordpress/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...
Lifting the server siege...   done.

Transactions:          313 hits
Availability:         98.12 %
Elapsed time:         59.10 secs
Data transferred:        2.25 MB
Response time:         3.15 secs
Transaction rate:        5.30 trans/sec
Throughput:           0.04 MB/sec
Concurrency:          16.70
Successful transactions:     313
Failed transactions:        6
Longest transaction:      4.81
Shortest transaction:      0.89
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://test.pep.vn/wordpress/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...
Lifting the server siege...   done.

Transactions:          2056 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.07 secs
Data transferred:        5.14 MB
Response time:         0.07 secs
Transaction rate:       34.81 trans/sec
Throughput:           0.09 MB/sec
Concurrency:          2.40
Successful transactions:    2056
Failed transactions:        0
Longest transaction:      0.32
Shortest transaction:      0.06
Thời gian tải trang trung bình3.15 secs0.07 secsTăng 4500%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây5.30 trans/sec34.81 trans/secTăng 656%
Số truy vấn thành công313 truy vấn2056 truy vấnTăng 656%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất4.81 giây0.32 giâyTăng 1503%
Thời gian tải trang thấp nhất0.89 giây0.06 giâyTăng 1483%

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress bằng công cụ Apache Benchmark (ab)

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/wordpress/
Finished 323 requests


Server Software:    Apache
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /
Document Length:    7547 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.038 seconds
Complete requests:   323
Failed requests:    19
  (Connect: 0, Receive: 0, Length: 19, Exceptions: 0)
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   2371050 bytes
HTML transferred:    2306570 bytes
Requests per second:  5.38 [#/sec] (mean)
Time per request:    3717.545 [ms] (mean)
Time per request:    185.877 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     38.57 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    30  31  0.9   31   37
Processing:  312 3602 991.7  3668  5548
Waiting:    0 2742 1007.8  2872  4603
Total:    343 3633 991.7  3699  5581

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  3698
 66%  4124
 75%  4417
 80%  4529
 90%  4735
 95%  4924
 98%  5155
 99%  5382
 100%  5581 (longest request)
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/wordpress/
Finished 15215 requests


Server Software:    Apache
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /
Document Length:    8161 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.532 seconds
Complete requests:   15215
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  15064
Total transferred:   131059963 bytes
HTML transferred:    124173542 bytes
Requests per second:  251.36 [#/sec] (mean)
Time per request:    79.569 [ms] (mean)
Time per request:    3.978 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     2114.39 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:    0  1 10.0   0   564
Processing:  33  78 140.2   36  1439
Waiting:    33  73 131.3   35  1437
Total:     33  78 140.5   36  1439

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%   36
 66%   38
 75%   40
 80%   43
 90%  148
 95%  387
 98%  561
 99%  776
 100%  1439 (longest request)
Thời gian tải trang trung bình3.717545 giây0.079569 giâyTăng 4672%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây5.38 truy vấn / giây251.36 truy vấn / giâyTăng 4672%
Số truy vấn thành công304 truy vấn15215 truy vấnTăng 5004%
Số truy vấn thất bại19 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất5.581 giây1.439 giâyTăng 387%
Thời gian tải trang thấp nhất0.343 giây0.033 giâyTăng 1039%

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress bằng công cụ wrk Benchmark

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] wrk]# wrk -t10 -c20 -d60s http://test.pep.vn/wordpress/
Running 1m test @ http://test.pep.vn/
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency   3.87s  764.71ms  5.53s  66.22%
  Req/Sec   0.00   0.00   0.00  100.00%
 308 requests in 1.00m, 2.50MB read
 Socket errors: connect 0, read 1, write 0, timeout 273
Requests/sec:   5.13
Transfer/sec:   42.60KB
[[email protected] wrk]# wrk -t10 -c20 -d60s http://test.pep.vn/wordpress/
Running 1m test @ http://test.pep.vn/
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency  36.04ms  4.77ms 109.92ms  92.53%
  Req/Sec  55.04   8.62  77.00   74.99%
 33050 requests in 1.00m, 269.78MB read
Requests/sec:  550.79
Transfer/sec:   4.50MB
Thời gian tải trang trung bình (Latency)3.87 giây0.03604 giâyTăng 10738%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây (Requests/sec)5.13 truy vấn / giây550.79 truy vấn / giâyTăng 10736%
Thời gian tải trang lâu nhất (Max Latency)5.53 giây0.10992 giâyTăng 5030%
Tốc độ chuyển dữ liệu trong 1 giây(Transfer/sec)42.60KB/s4.50MB/sTăng 10816%

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress bằng công cụ boom Benchmark

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với 2000 truy vấn

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 http://test.pep.vn/wordpress/
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %

Summary:
 Total:    338.6667 secs.
 Slowest:   7.3827 secs.
 Fastest:   0.4060 secs.
 Average:   3.4072 secs.
 Requests/sec: 5.7963

Status code distribution:
 [200] 1962 responses
 [500] 1 responses

Response time histogram:
 0.406 [1]   |
 1.104 [44]  |∎∎∎
 1.801 [80]  |∎∎∎∎∎
 2.499 [274]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 3.197 [318]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 3.894 [531]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 4.592 [559]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 5.290 [132]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 5.987 [22]  |∎
 6.685 [1]   |
 7.383 [1]   |

Latency distribution:
 10% in 2.0908 secs.
 25% in 2.6671 secs.
 50% in 3.6077 secs.
 75% in 4.1181 secs.
 90% in 4.5008 secs.
 95% in 4.7757 secs.
 99% in 5.3928 secs.
[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 http://test.pep.vn/wordpress/
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %

Summary:
 Total:    6.8339 secs.
 Slowest:   0.1012 secs.
 Fastest:   0.0636 secs.
 Average:   0.0679 secs.
 Requests/sec: 292.6588

Status code distribution:
 [200] 2000 responses

Response time histogram:
 0.064 [1]   |
 0.067 [1224] |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 0.071 [524]  |∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎∎
 0.075 [138]  |∎∎∎∎
 0.079 [49]  |∎
 0.082 [26]  |
 0.086 [18]  |
 0.090 [9]   |
 0.094 [9]   |
 0.097 [1]   |
 0.101 [1]   |

Latency distribution:
 10% in 0.0648 secs.
 25% in 0.0654 secs.
 50% in 0.0667 secs.
 75% in 0.0689 secs.
 90% in 0.0722 secs.
 95% in 0.0756 secs.
 99% in 0.0862 secs.
Thời gian tải trang trung bình (Summary Average)3.4072 giây0.0679 giâyTăng 5017%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây (Requests/sec)5.7963 truy vấn / giây292.6588 truy vấn / giâyTăng 5049%
Thời gian tải trang chậm nhất (Summary Slowest)7.3827 giây0.1012 giâyTăng 7295%
Thời gian tải trang nhanh nhất (Summary Fastest)0.4060 giây0.0636 giâyTăng 638%

Link đăng ký Prime SSD Web Hosting của A2 Hosting tại đây : https://www.a2hosting.com/