Đánh giá (Review) chất lượng SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost

vHost hiện nay đang cung cấp gói hosting sử dụng ổ cứng SSD cao cấp với giá khá rẻ chỉ từ 80.000 VNĐ/tháng (tương đương 3.8 USD/tháng). Để giúp các bạn lựa chọn tốt hơn, xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá chất lượng gói SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost.

Đánh giá (Review) chất lượng SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost - hosting hosting giá rẻ nhất SSD Hosting vHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

vHost SSD Hosting

Thông tin gói SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost được đánh giá trong bài viết này :

 • Disk space : 1 GB Dung lượng SSD cao cấp
 • Bandwidth : 20 GB Băng thông
 • 5 MySQL
 • 10 Email
 • 1 Addon Domain
 • Datacenter VDC – Việt Nam
 • Giá : 80.000 VNĐ/ tháng (Thanh toán tối thiểu 3 tháng) ; 240.000 VNĐ/ 3 tháng ; 480.000 VNĐ/ 6 tháng ; 960.000 VNĐ/ 1 năm
 • Link chi tiết SSD Hosting vHost : http://vhost.vn/hosting/ssd-hosting/
 • Control Panel
  • cPanel phiên bản mới nhất
  • Thống kê: AWStats, Webalizer, Raw Log Manager, Referrer and Error Logs
  • Instant Shopping Carts, Blogs, Portals, Forums, Counters, and Formmail
  • Password Protected Directories and Custom Error Pages
  • Web Based File Manager, Hotlink Protection, IP Deny Manager, Redirect URL
 • Các ngôn ngữ và cơ sở dữ liệu
  • MySQL phiên bản 5.x
  • Ngôn ngữ hỗ trợ: CGI, Fast CGI, PHP 4, PHP 5.1, PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4 và PHP 5.5
  • Hỗ trợ các extension: Curl, CPAN, GD Library, Image Magick
  • Quản trị tự động: Cron Job Scheduling
  • FrontPage Extensions
 • Những tính năng email
  • Hỗ trợ địa chỉ email với POP3/SMTP/IMAP
  • WebMail: có thể lựa chọn các giao diện như Horde, SquirrelMail, hoặc RoundCube
  • Autoresponders, Mail, Forwards, Email Aliases, Mailing Lists
  • Antispam: có
  • Kiểm tra email trên nhiều thiết bị khác nhau: có
 • Hỗ trợ 24/7/365
  • Hỗ trợ qua hệ thống ticket với cam kết 15 phút phản hồi thông tin
  • Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật theo dõi hệ thống 24/7/365 để đảm bảo sự ổn định cho khách hàng

Tổng quan về trang quản lý gói SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost

vHost sử dụng cPanel nên việc quản lý host của bạn rất tiện dụng và dễ dàng. Server chạy host sử dụng CPU 8 nhân và hiếm khi vượt ngưỡng load 10% của toàn server.

Các giới hạn của SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost :

 • CPU Usage : 100%
 • I/O Usage : 512KB/s
 • Entry Processes : 10
 • Number of Processes : 20
 • Physical Memory Usage (RAM) : 512MB
 • Virtual Memory Usage  : 512MB
Đánh giá (Review) chất lượng SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost - hosting hosting giá rẻ nhất SSD Hosting vHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

cPanel Hosting SSD vHost

Đánh giá (Review) chất lượng SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost - hosting hosting giá rẻ nhất SSD Hosting vHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

Server Status Hosting SSD vHost

Đánh giá (Review) chất lượng SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost - hosting hosting giá rẻ nhất SSD Hosting vHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

Resource Usage Overview Hosting SSD vHost

Kiểm tra hiệu năng (Benchmark) SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost

Kiểm tra hiệu năng Hosting bằng PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-10-17 02:22:39
Server   : [email protected]
PHP version : 5.4.32
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 1.58887196 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 2.80718303 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.89183593 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 1.99864912 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.80045915 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.90725613 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 1.29291606 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 10.28717138 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.195118618011 seconds                      
   Speed   : 102.57 MB/s                            
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0808155536652 seconds                      
   Speed   : 476.8 MB/s                            
----------------------------
* Total time                                      : 0.27593417 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00109887 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 5.01556301 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 1.71718478 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 1.16058946 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 1.19760561 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.22776103 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.42636585 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 9.74616861 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 8.92 MB                                 
   Download Time : 4.303044 sec                          
   Speed : 2.07 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 1.513425 sec                          
   Speed : 20 MB/s                                

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 1.482351 sec                          
   Speed : 20.42 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 2.450041 sec                          
   Speed : 12.36 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 23.71 MB                                
   Download Time : 4.709259 sec                          
   Speed : 5.03 MB/s                               

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 7.23 MB                                 
   Download Time : 3.82597 sec                          
   Speed : 1.89 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 11.17 MB                                
   Download Time : 4.128459 sec                          
   Speed : 2.71 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 10.29 MB                                
   Download Time : 3.936531 sec                          
   Speed : 2.61 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 10.35 MB                                
   Download Time : 4.158239 sec                          
   Speed : 2.49 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 708 KB                                 
   Download Time : 2.940619 sec                          
   Speed : 241 KB/s                                

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 252 KB                                 
   Download Time : 3.257709 sec                          
   Speed : 78 KB/s                                

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 1.73 MB                                 
   Download Time : 3.560785 sec                          
   Speed : 497 KB/s                                

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 3.82 MB                                 
   Download Time : 3.545453 sec                          
   Speed : 1.08 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 1.82 MB                                 
   Download Time : 3.531772 sec                          
   Speed : 529 KB/s                                


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost bằng công cụ Siege & Apache Benchmark (ab)

Do đây là web hosting giá rẻ nên không chịu nổi được 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) và bị giới hạn tài nguyên trên máy chủ (Resource Limit Is Reached. The website is temporarily unable to service your request as it exceeded resource limit. Please try again later.) . Do đó xTraffic.pep.vn sẽ giả lập 5 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 432.000 pageviews/day) sử dụng WordPress phiên bản 3.9

Kiểm tra bằng công cụ Siege

xTraffic.pep.vn sẽ giả lập tối đa 5 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 432.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# siege -c5 -t60s http://test.pep.vn/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Transactions: 45 hits
Availability: 100.00 %
Elapsed time: 59.61 secs
Data transferred: 0.15 MB
Response time: 5.86 secs
Transaction rate: 0.75 trans/sec
Throughput: 0.00 MB/sec
Concurrency: 4.42
Successful transactions: 45
Failed transactions: 0
Longest transaction: 6.79
Shortest transaction: 4.31
[[email protected] ~]# siege -c5 -t60s http://test.pep.vn/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Transactions:          395 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.02 secs
Data transferred:        1.09 MB
Response time:         0.23 secs
Transaction rate:        6.69 trans/sec
Throughput:           0.02 MB/sec
Concurrency:          1.55
Successful transactions:     395
Failed transactions:        0
Longest transaction:      1.37
Shortest transaction:      0.20
Thời gian tải trang trung bình5.86 secs0.23 secsTăng 2500%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây0.75 trans/sec6.69 trans/secTăng 892%
Số truy vấn thành công45 truy vấn395 truy vấnTăng 877%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất6.79 giây1.37 giâyTăng 495%
Thời gian tải trang thấp nhất4.31 giây0.2 giâyTăng 2155%
Kiểm tra bằng công cụ Apache Benchmark (ab)

Giả lập tối đa 5 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 432.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# ab -c 5 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/

Finished 44 requests
Server Software: nginx
Server Hostname: test.pep.vn
Server Port: 80

Document Path: /
Document Length: 7459 bytes

Concurrency Level: 5
Time taken for tests: 60.491 seconds
Complete requests: 44
Failed requests: 0
Write errors: 0
Keep-Alive requests: 0
Total transferred: 347130 bytes
HTML transferred: 335655 bytes
Requests per second: 0.73 [#/sec] (mean)
Time per request: 6873.991 [ms] (mean)
Time per request: 1374.798 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 5.60 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min  mean[+/-sd]  median  max
Connect:   101  126 150.8  103   1103
Processing: 5904 6523 407.2  6471   7803
Waiting:   4700 5191 337.4  5097   6199
Total:    6112 6648 399.6  6597   7904

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 6597
66% 6697
75% 6795
80% 6893
90% 7200
95% 7310
98% 7904
99% 7904
100% 7904 (longest request)
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# ab -c 5 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/

Finished 1125 requests
Server Software:    nginx
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /
Document Length:    9362 bytes

Concurrency Level:   5
Time taken for tests:  60.018 seconds
Complete requests:   1125
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   10988209 bytes
HTML transferred:    10543044 bytes
Requests per second:  18.74 [#/sec] (mean)
Time per request:    266.748 [ms] (mean)
Time per request:    53.350 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     178.79 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   100 109 84.0  102  1104
Processing:  103 155 166.0  105  1311
Waiting:   102 110 51.2  105  1191
Total:    203 264 186.0  207  1412

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  207
 66%  208
 75%  210
 80%  210
 90%  214
 95%  726
 98%  829
 99%  1204
 100%  1412 (longest request)
[[email protected] ~]#
Thời gian tải trang trung bình6873.991 ms (mili giây) = 6.873991 giây266.748 ms (mili giây) = 0.266748 giâyTăng 2577%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây0.73 truy vấn / giây18.74 truy vấn / giâyTăng 892%
Số truy vấn thành công45 truy vấn395 truy vấnTăng 2567%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất7.904 giây1.412 giâyTăng 559%
Thời gian tải trang thấp nhất6.597 giây0.207 giâyTăng 3186%

Kết luận về SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost 

SSD Hosting giá rẻ nhất của vHost phù hợp với những ai không hiểu biết nhiều về quản trị server, hoặc với những ai cần triển khai nhanh website mà không có nhiều thời gian để quản lý server. Qua các phương pháp kiểm tra hiệu năng của hosting bên trên, xTraffic.pep.vn đánh giá đây là gói share host giá rẻ phù hợp và an toàn cho những website có lượng truy cập trung bình dưới 10.000 pageviews/day trở xuống (nếu cài đặt và tối ưu WordPress với plugin WP Optimize By xTraffic, bạn có thể đáp ứng được từ 30.000 pageviews/day trở lên).

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hay nhận xét nào liên quan đến dịch vụ của vHost, hãy comment trong bài viết này để chia sẻ với mọi người về trải nghiệm của bạn khi dùng vHost :)

Link đăng ký SSD Hosting vHost : http://vhost.vn/hosting/ssd-hosting/