Đánh giá (Review) chất lượng Web Hosting giá rẻ nhất của VinaHost

VinaHost là một trong những công ty cung cấp dịch vụ hosting chất lượng cao và giá hợp lý với hơn 8 năm kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam và Bắc Mỹ. xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá chất lượng gói Web Hosting giá rẻ nhất của VinaHost để các bạn tham khảo và có sự lựa chọn tốt nhất của mình.

Đánh giá (Review) chất lượng Web Hosting giá rẻ nhất của VinaHost - đánh giá chất lượng review VinaHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

VinaHost

Thông tin gói web hosting được sử dụng để đánh giá trong bài viết này

 • Plans (Tên gói) : ECO-ONE
 • Disk Space (Dung lượng lưu trữ) : 300 MB Dung lượng
 • Bandwidth (Băng thông) : 5GB Băng thông
 • Datacenter : Việt Nam
 • MySQL Databases : Không giới hạn số lượng database
 • E-mail Account : Không giới hạn
 • Addon Domains : 0 Addon Domain
 • Sub-domain : Không giới hạn
 • Parked Domains : 0 Parked Domain
 • FTP account : Không giới hạn FTP account
 • Link đăng ký : http://vinahost.vn/hosting.php

Tổng quan về gói web hosting của VinaHost

Gói web hosting ECO-ONE của VinaHost sử dụng cPanel để quản lý hosting, tuy nhiên giao diện và cách sử dụng hơi khác so với các phiên bản cPanel thường gặp. Gói này sử dụng trên server có 16 CPUs nên đảm bảo được tốc độ xử lý của các website chứa trong nó.

Các giới hạn của gói web hosting này :

 • CPU : bạn được phép dùng 100% của 1 CPU trên tổng số 16 CPUs của Server
 • RAM : 512 MB
 • Entry Processes : 100
Đánh giá (Review) chất lượng Web Hosting giá rẻ nhất của VinaHost - đánh giá chất lượng review VinaHost web hosting Web Hosting giá rẻ - Hosting

cPanel Web Hosting VinaHost

Kiểm tra hiệu năng (Benchmark) gói Web Hosting giá rẻ nhất của VinaHost

Kiểm tra hiệu năng Web Hosting bằng PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-11-14 09:30:04
Server   : [email protected]
PHP version : 5.3.29
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.31787300 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.51708508 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.16518188 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.38372493 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.19760013 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.24414420 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.20077181 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 2.02638103 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 4.0192845344543 seconds                      
   Speed   : 4.98 MB/s                            
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0078879356384277 seconds                    
   Speed   : 2.48 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 4.60018687 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00322604 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 3.22280908 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 1.24407744 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 0.19970608 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 0.17567682 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.18565106 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.50468111 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 5.53582764 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 33.61 MB                                
   Download Time : 4.459005 sec                          
   Speed : 7.54 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 28.4 MB                                 
   Download Time : 4.821915 sec                          
   Speed : 5.89 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 0.638972 sec                          
   Speed : 47.38 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 4.487482 sec                          
   Speed : 6.75 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 23.18 MB                                
   Download Time : 4.769884 sec                          
   Speed : 4.86 MB/s                               

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 16.58 MB                                
   Download Time : 0.301401 sec                          
   Speed : 55.01 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 31.32 MB                                
   Download Time : 4.080621 sec                          
   Speed : 7.68 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 32.05 MB                                
   Download Time : 4.632506 sec                          
   Speed : 6.92 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 37.61 MB                                
   Download Time : 2.20374 sec                          
   Speed : 17.07 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 2.54 MB                                 
   Download Time : 2.881257 sec                          
   Speed : 903 KB/s                                

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 2.34 MB                                 
   Download Time : 2.857872 sec                          
   Speed : 838 KB/s                                

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 3.57 MB                                 
   Download Time : 2.907862 sec                          
   Speed : 1.23 MB/s                               

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 28.36 MB                                
   Download Time : 3.849302 sec                          
   Speed : 7.37 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 5.44 MB                                 
   Download Time : 2.895348 sec                          
   Speed : 1.88 MB/s                               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Web Hosting của VinaHost bằng công cụ Siege & Apache Benchmark (ab)

Kiểm tra bằng công cụ Siege
Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# siege -c5 -t60s http://test.pep.com.vn/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 5 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Lifting the server siege...   done.

Transactions:          195 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.12 secs
Data transferred:        1.38 MB
Response time:         0.97 secs
Transaction rate:        3.30 trans/sec
Throughput:           0.02 MB/sec
Concurrency:          3.20
Successful transactions:     195
Failed transactions:        0
Longest transaction:      2.67
Shortest transaction:      0.40
[[email protected] ~]# siege -c5 -t60s http://test.pep.com.vn/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 5 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Lifting the server siege...   done.

Transactions:          375 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.80 secs
Data transferred:        1.20 MB
Response time:         0.29 secs
Transaction rate:        6.27 trans/sec
Throughput:           0.02 MB/sec
Concurrency:          1.81
Successful transactions:     375
Failed transactions:        0
Longest transaction:      1.75
Shortest transaction:      0.25
Thời gian tải trang trung bình0.97 secs0.29 secsTăng 334%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây3.30 trans/sec6.27 trans/secTăng 190%
Số truy vấn thành công195 truy vấn375 truy vấnTăng 192%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất2.67 giây1.75 giâyTăng 152%
Thời gian tải trang thấp nhất0.40 giây0.25 giâyTăng 160%
Kiểm tra bằng công cụ Apache Benchmark (ab)
Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# ab -c 5 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.com.vn/
Finished 313 requests

Server Software:    Apache/2.2.27
Server Hostname:    test.pep.com.vn
Server Port:      80

Document Path:     /
Document Length:    7437 bytes

Concurrency Level:   5
Time taken for tests:  60.158 seconds
Complete requests:   313
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   2418238 bytes
HTML transferred:    2327781 bytes
Requests per second:  5.20 [#/sec] (mean)
Time per request:    960.993 [ms] (mean)
Time per request:    192.199 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     39.26 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   124 128 56.5  124  1125
Processing:  277 828 308.3  839  3077
Waiting:   277 780 259.0  825  3076
Total:    402 955 311.5  963  3201

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  963
 66%  996
 75%  1019
 80%  1030
 90%  1074
 95%  1647
 98%  1754
 99%  2260
 100%  3201 (longest request)
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# ab -c 5 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.com.vn/
Finished 1057 requests

Server Software:    Apache/2.2.27
Server Hostname:    test.pep.com.vn
Server Port:      80

Document Path:     /
Document Length:    9993 bytes

Concurrency Level:   5
Time taken for tests:  60.014 seconds
Complete requests:   1057
Failed requests:    0
Write errors:      0
Total transferred:   11119640 bytes
HTML transferred:    10562601 bytes
Requests per second:  17.61 [#/sec] (mean)
Time per request:    283.889 [ms] (mean)
Time per request:    56.778 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     180.94 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   124 127 43.5  125  1128
Processing:  127 156 131.9  129  1253
Waiting:   127 135 40.9  128   647
Total:    251 283 138.5  254  1378

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  254
 66%  255
 75%  256
 80%  257
 90%  261
 95%  365
 98%  885
 99%  1018
 100%  1378 (longest request)
[[email protected] ~]#
Thời gian tải trang trung bình960.993 ms (mili giây) = 0.960993 giây283.889 ms (mili giây) = 0.283889 giâyTăng 338%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây5.20 truy vấn / giây17.61 truy vấn / giâyTăng 338%
Số truy vấn thành công313 truy vấn1057 truy vấnTăng 337%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất3.201 giây1.378 giâyTăng 232%
Thời gian tải trang thấp nhất0.402 giây0.251 giâyTăng 160%

Link đăng ký : http://vinahost.vn/hosting.php