Đánh giá (Review) VPS giá rẻ nhất của vHost

vHost là một nhà cung cấp giải pháp trực tuyến như domain, hosting, vps, server,… khá nổi trên thị trường host tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Họ đang đầu tư khá mạnh và có những chuyển biến rõ nét từ giao diện website đến mức giá VPS phải nói là rất cạnh tranh tại thị trường Việt Nam. Bạn chỉ cần khoảng 170.000 VNĐ/tháng (tương đương 8USD/tháng) là đã có ngay 1 VPS trang bị ổ cứng SSD cao cấp và cấu hình rất tốt đặt tại Việt Nam. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá gói VPS Thần Tốc có giá rẻ nhất của vHost để các bạn tham khảo và quyết định đúng đắn hơn.

Link chi tiết VPS Thần Tốc có giá rẻ nhất của vHost : http://vhost.vn/vps-than-toc/

Thông tin cấu hình của VPS được đánh giá trong bài này :

 • CPU : 1 Core Intel® Xeon® Processor
 • RAM : 1 GB RAM DDR3 ECC Registered
 • Ổ cứng : 20GB SSD – Tốc độ nhanh gấp 40 lần ổ cứng SAS
 • Băng thông : Không giới hạn lưu lượng
 • Vị trí đặt VPS : Datacenter VDC2 (Việt Nam)
 • Địa chỉ IP : 01 địa chỉ IP
 • Hỗ trợ kỹ thuật : 24 x 7 x 365
 • Phí khởi tạo : Miễn phí phí khởi tạo
 • Backup : Weekly
 • Hoàn tiền 100% nếu quý khách sử dụng dịch vụ không hài lòng trong 30 ngày đầu tiên.
 • Phản hồi yêu cầu của quý khách trong vòng 15 phút tối thiểu.
 • Thông báo SMS khi có yêu cầu hỗ trợ, change password, đổi thông tin tài khoản…
 • Miễn phí dịch vụ quản trị Semi Managed.
 • License DirectAdmin trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về vHost.vn miễn phí.
 • Link đăng ký VPS vHost tại đây : http://vhost.vn/vps-than-toc/
Đánh giá (Review) VPS giá rẻ nhất của vHost - vHost vps VPS giá rẻ VPS vHost - Hosting

vHost Logo

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng lưu trữ của VPS vHost bằng lệnh “dd”

[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.98969 s, 215 MB/s

Kết quả là 215 MB/s

Kiểm tra hiệu năng của VPS vHost bằng sysbench

Kiểm tra hiệu năng CPU VPS vHost bằng sysbench

Kết quả thực hiện trên VPS giá rẻ nhất của vHost :

[[email protected] ~]# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             30.9733s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 30.9713
  per-request statistics:
     min:                 2.98ms
     avg:                 3.10ms
     max:                 4.83ms
     approx. 95 percentile:        4.02ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  30.9713/0.00

[[email protected] ~]#

Thời gian xử lý trung bình của 95% sự kiện trên tổng số 10000 sự kiện là 4.02ms

Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu trên ổ cứng của VPS vHost bằng sysbench

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 36900 Read, 24600 Write, 78699 Other = 140199 Total
Read 576.56Mb Written 384.38Mb Total transferred 960.94Mb (3.2031Mb/sec)
 205.00 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0013s
  total number of events:       61500
  total time taken by event execution: 10.5304
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.17ms
     max:                 34.75ms
     approx. 95 percentile:        0.37ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      61500.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  10.5304/0.00

[[email protected] ~]#

Kết quả là “approx. 95 percentile: 0.37ms” & “Total transferred 960.94Mb (3.2031Mb/sec)”

Kiểm tra hiệu năng MySQL trên VPS vHost bằng sysbench

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=a8QEk9hBFNaEubfVt8Rt8vR9wz --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              237916
    write:              0
    other:              33988
    total:              271904
  transactions:            16994 (283.16 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         237916 (3964.30 per sec.)
  other operations:          33988 (566.33 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0147s
  total number of events:       16994
  total time taken by event execution: 479.9598
  per-request statistics:
     min:                 3.31ms
     avg:                 28.24ms
     max:                 93.99ms
     approx. 95 percentile:       50.18ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      2124.2500/17.42
  execution time (avg/stddev):  59.9950/0.01

[[email protected] ~]#

Những tham số quan trọng cần chú ý là :

 • transactions: 16994 (283.16 per sec.)
 • read/write requests: 237916 (3964.30 per sec.)
 • other operations: 33988 (566.33 per sec.)
 • approx. 95 percentile: 50.18ms

Kiểm tra hiệu năng PHP bằng “ PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-10-17 03:09:01
Server   : [email protected]
PHP version : 5.4.32
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.46062589 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.51145196 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.13768196 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.32067108 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.14058304 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.16236305 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.20309997 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 1.93647695 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.017249011993408 seconds                     
   Speed   : 1.13 GB/s                             
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0065968036651611 seconds                    
   Speed   : 2.97 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.02384582 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00959301 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 5.91915894 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 1.10923624 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 0.91211486 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 0.90297580 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.24090815 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.21568012 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 9.30966711 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 9.42 MB                                 
   Download Time : 4.329673 sec                          
   Speed : 2.18 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 0.998666 sec                          
   Speed : 30.31 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 1.033465 sec                          
   Speed : 29.29 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 0.699932 sec                          
   Speed : 43.25 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 16.94 MB                                
   Download Time : 4.702978 sec                          
   Speed : 3.6 MB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 7.4 MB                                 
   Download Time : 3.931113 sec                          
   Speed : 1.88 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 6.74 MB                                 
   Download Time : 4.282818 sec                          
   Speed : 1.58 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 9.46 MB                                 
   Download Time : 4.567886 sec                          
   Speed : 2.07 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 9.96 MB                                 
   Download Time : 4.028254 sec                          
   Speed : 2.47 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 2.57 MB                                 
   Download Time : 3.007255 sec                          
   Speed : 875 KB/s                                

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 1.46 MB                                 
   Download Time : 3.95629 sec                          
   Speed : 377 KB/s                                

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 2.74 MB                                 
   Download Time : 3.33648 sec                          
   Speed : 841 KB/s                                

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 3.04 MB                                 
   Download Time : 4.154096 sec                          
   Speed : 750 KB/s                                

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 2.86 MB                                 
   Download Time : 3.101287 sec                          
   Speed : 945 KB/s                                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiểm tra hiệu năng của VPS bằng UnixBench

[[email protected] UnixBench]# ./Run
make all
make[1]: Entering directory `/root/UnixBench'
Checking distribution of files
./pgms exists
./src exists
./testdir exists
./tmp exists
./results exists
make[1]: Leaving directory `/root/UnixBench'
sh: 3dinfo: command not found

  #  # #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #
  #  # ##  # #  # #      #  # #    ##  # #  # #  #
  #  # # # # #  ##      #####  #####  # # # #    ######
  #  # # # # #  ##      #  # #    # # # #    #  #
  #  # #  ## #  # #      #  # #    #  ## #  # #  #
  ####  #  # # #  #     #####  ###### #  #  ####  #  #

  Version 5.1.3           Based on the Byte Magazine Unix Benchmark

  Multi-CPU version         Version 5 revisions by Ian Smith,
                   Sunnyvale, CA, USA
  January 13, 2011          johantheghost at yahoo period com


1 x Dhrystone 2 using register variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Double-Precision Whetstone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Execl Throughput 1 2 3

1 x File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 256 bufsize 500 maxblocks 1 2 3

1 x File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks 1 2 3

1 x Pipe Throughput 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Pipe-based Context Switching 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Process Creation 1 2 3

1 x System Call Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 x Shell Scripts (1 concurrent) 1 2 3

1 x Shell Scripts (8 concurrent) 1 2 3

========================================================================
  BYTE UNIX Benchmarks (Version 5.1.3)

  System: vps.test.vn: GNU/Linux
  OS: GNU/Linux -- 2.6.32-042stab093.4 -- #1 SMP Mon Aug 11 18:47:39 MSK 2014
  Machine: x86_64 (x86_64)
  Language: en_US.utf8 (charmap="UTF-8", collate="UTF-8")
  CPU 0: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz (4800.1 bogomips)
     Hyper-Threading, x86-64, MMX, Physical Address Ext, SYSENTER/SYSEXIT, SYSCALL/SYSRET, Intel virtualization
  07:31:06 up 56 min, 1 user, load average: 0.04, 0.06, 0.21; runlevel 3

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Fri Sep 19 2014 07:31:06 - 07:59:17
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    22547668.8 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           2852.7 MWIPS (10.0 s, 7 samples)
Execl Throughput                3825.0 lps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    559882.6 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     152876.2 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    1272177.7 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               1174929.6 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         199014.9 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                9513.6 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          4201.7 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          561.1 lpm  (60.1 s, 2 samples)
System Call Overhead            1523918.2 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  22547668.8  1932.1
Double-Precision Whetstone            55.0    2852.7  518.7
Execl Throughput                 43.0    3825.0  889.5
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0   559882.6  1413.8
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   152876.2  923.7
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  1272177.7  2193.4
Pipe Throughput                12440.0  1174929.6  944.5
Pipe-based Context Switching          4000.0   199014.9  497.5
Process Creation                126.0    9513.6  755.0
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    4201.7  991.0
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    561.1  935.2
System Call Overhead             15000.0  1523918.2  1015.9
                                  ========
System Benchmarks Index Score                     986.8

[[email protected] UnixBench]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS vHost bằng vpsbench

[[email protected] ~]# bash <(wget --no-check-certificate -O - https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/)
--2014-10-14 07:59:01-- https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/41a76e38217c0a7ab3ff/raw/
Resolving gist.githubusercontent.com... 192.30.252.156
Connecting to gist.githubusercontent.com|192.30.252.156|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: “STDOUT”

  [ <=>                  ] 5,399    --.-K/s  in 0.006s

2014-10-14 07:59:02 (924 KB/s) - written to stdout [5399]

Benching I/O ... OK
Benching CPU. Bzipping 25MB file ... OK
Benching inbound network. Downloading 100MB file ... OK
Share at https://github.com/mgutz/vpsbench/wiki/VPS-Hosts


_10/14/2014 - VMPLAN - DATACENTER - OS - AUTHOR_
```
CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU      E5620 @ 2.40GHz
Number of cores: 1
CPU frequency: 2400.146 MHz
Total amount of RAM: 1024 MB
Total amount of swap: 476 MB
System uptime:  19:47,
I/O speed: 265 MB/s
Bzip 25MB: 5.83s
Download 100MB file: 2.45MB/s
```


[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng của VPS vHost bằng freevps bench

[[email protected] ~]# wget https://gist.githubusercontent.com/pep-vn/1a12659c9b0a74dcf4f0/raw/ -O - -o /dev/null|bash
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU      E5620 @ 2.40GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2400.146 MHz
Total amount of ram : 1024 MB
Total amount of swap : 476 MB
System uptime :  19:50,
Download speed from CacheFly: 2.53MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 706KB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 2.21MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 2.21MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 1.87MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.12MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 2.57MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 2.12MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 2.54MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 1.61MB/s
Download speed from NhanHoa, VN : 3.92MB/s
Download speed from FPT, VN : 29.9MB/s
Download speed from Viettelidc, VN, HCM : 36.2MB/s
Download speed from Viettelidc, VN, HN : 11.9MB/s
I/O speed : 272 MB/s
[[email protected] ~]#

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên VPS vHost bằng công cụ Siege & Apache Benchmark (ab)

Do WordPress là nền tảng phổ biến nhất hiện nay, do đó xTraffic.pep.vn sẽ cài mặc định WordPress phiên bản 3.9 lên VPS để test thử khả năng chịu tải của VPS vHost.

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên VPS vHost bằng công cụ Siege

Mặc định thì xTraffic.pep.vn sẽ giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://test.pep.vn/wordpress/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Transactions: 338 hits
Availability: 100.00 %
Elapsed time: 59.84 secs
Data transferred: 0.93 MB
Response time: 2.90 secs
Transaction rate: 5.65 trans/sec
Throughput: 0.02 MB/sec
Concurrency: 16.39
Successful transactions: 338
Failed transactions: 0
Longest transaction: 10.39
Shortest transaction: 1.09
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s http://test.pep.vn/wordpress/
** SIEGE 3.0.0
** Preparing 20 concurrent users for battle.
The server is now under siege...

Transactions:          1481 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.28 secs
Data transferred:        4.09 MB
Response time:         0.27 secs
Transaction rate:       24.98 trans/sec
Throughput:           0.07 MB/sec
Concurrency:          6.67
Successful transactions:    1481
Failed transactions:        0
Longest transaction:      3.30
Shortest transaction:      0.21
Thời gian tải trang trung bình2.90 secs0.27 secsTăng 1074%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây5.65 trans/sec24.98 trans/secTăng 442%
Số truy vấn thành công338 truy vấn1481 truy vấnTăng 438%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất10.39 giây3.30 giâyTăng 314%
Thời gian tải trang thấp nhất1.09 giây0.21 giâyTăng 519%

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên VPS vHost bằng công cụ Apache Benchmark (ab)

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/wordpress/
Finished 359 requests


Server Software:    Apache/2
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /wordpress/
Document Length:    7729 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.010 seconds
Complete requests:   359
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   2881849 bytes
HTML transferred:    2792551 bytes
Requests per second:  5.98 [#/sec] (mean)
Time per request:    3343.188 [ms] (mean)
Time per request:    167.159 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     46.90 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   118 171 140.3  131  1291
Processing:  370 3064 2792.7  2248  17349
Waiting:   370 3016 2798.8  2225  17349
Total:    493 3235 2784.9  2379  17485

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  2377
 66%  2720
 75%  3397
 80%  4080
 90%  6627
 95% 10521
 98% 13335
 99% 15368
 100% 17485 (longest request)
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# ab -c 20 -k -r -t 60 -v 3 http://test.pep.vn/wordpress/
Finished 1507 requests


Server Software:    Apache/2
Server Hostname:    test.pep.vn
Server Port:      80

Document Path:     /wordpress/
Document Length:    9660 bytes

Concurrency Level:   20
Time taken for tests:  60.571 seconds
Complete requests:   1507
Failed requests:    0
Write errors:      0
Keep-Alive requests:  0
Total transferred:   15193574 bytes
HTML transferred:    14557620 bytes
Requests per second:  24.88 [#/sec] (mean)
Time per request:    803.865 [ms] (mean)
Time per request:    40.193 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:     244.96 [Kbytes/sec] received

Connection Times (ms)
       min mean[+/-sd] median  max
Connect:   100 506 852.5  103  7102
Processing:  109 284 385.3  160  4180
Waiting:   109 264 365.9  159  4179
Total:    210 790 932.9  288  7300

Percentage of the requests served within a certain time (ms)
 50%  288
 66%  1219
 75%  1250
 80%  1270
 90%  1350
 95%  2273
 98%  3271
 99%  4274
 100%  7300 (longest request)
Thời gian tải trang trung bình3343.188 ms (mili giây) = 3.343188 giây803.865 ms (mili giây) = 0.803865 giâyTăng 415%
Đáp ứng được số truy vấn trong 1 giây5.98 truy vấn / giây24.88 truy vấn / giâyTăng 416%
Số truy vấn thành công359 truy vấn1507 truy vấnTăng 419%
Số truy vấn thất bại0 truy vấn0 truy vấnTăng 0%
Thời gian tải trang lâu nhất17.485 giây7.3 giâyTăng 239%
Thời gian tải trang thấp nhất2.377 giây0.288 giâyTăng 825%

Link đăng ký VPS vHost tại đây : http://vhost.vn/vps-than-toc/