Đánh giá chất lượng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean

VPS giá rẻ của DigitalOcean là một lựa chọn tốt dành cho những ai đang muốn trải nghiệm những phần mềm mới trên server nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của mình, hoặc đơn giản hơn là những bạn sinh viên, những người mới triển khai các dịch vụ mà chưa cần yêu cầu cấu hình server quá cao. Để giúp các bạn đưa ra quyết định tốt hơn, xTraffic.pep.vn sẽ đánh giá và kiểm tra chất lượng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean là 5USD/tháng với thông số “1CPU + 512MB RAM + 20GB SSD Disk + 1TB Transfer Bandwidth”

Xem thêm : Hướng dẫn cách đăng ký và tạo VPS tại DigitalOcean

Thông tin gói VPS rẻ nhất của DigitalOcean được đánh giá trong bài này

Kiểm tra thông số phần cứng VPS của DigitalOcean

Kiểm tra thông số CPU của VPS bằng lệnh “lscpu” thì thu được kết quả sau :

# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        1
On-line CPU(s) list:  0
Thread(s) per core:  1
Core(s) per socket:  1
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         45
Stepping:       7
CPU MHz:        1999.999
BogoMIPS:       3999.99
Virtualization:    VT-x
Hypervisor vendor:   KVM
Virtualization type:  full
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       4096K
NUMA node0 CPU(s):   0

Như các bạn thấy CPU VPS có thông số là 1 nhân với tốc độ là 1999.999 MHz

Kiểm tra thông số của nhiều đơn vị phần cứng khác nhau như : CPU, RAM, Hard Disk, usb controllers, network adapters,… bằng lệnh “lshw -short” thì được kết quả sau :

# lshw -short
H/W path   Device Class   Description
============================================
           system   Bochs
/0          bus    Motherboard
/0/0         memory   96KiB BIOS
/0/401        processor Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz
/0/1000        memory   512MiB System Memory
/0/1000/0       memory   512MiB DIMM RAM
/0/100        bridge   440FX - 82441FX PMC [Natoma]
/0/100/1       bridge   82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
/0/100/1.1      storage  82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2      bus    82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II]
/0/100/1.2/1 usb1  bus    UHCI Host Controller
/0/100/1.3      bridge   82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI
/0/100/2       display  GD 5446
/0/100/3       network  Virtio network device
/0/100/4       network  Virtio network device
/0/100/5       storage  Virtio block device
/0/100/6       generic  Virtio memory balloon
/1      eth0  network  Ethernet interface
/2      eth1  network  Ethernet interface

Kiểm tra phân vùng ổ đĩa bằng lệnh “lsblk” thì được kết quả sau :

[[email protected] ~]# lsblk
NAME  MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda  252:0  0 20G 0 disk
└─vda1 252:1  0 20G 0 part /
[[email protected] ~]#

Như ta thấy là VPS giá rẻ của DigitalOcean đang sử dụng CPU có thông số là Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz , 512MB RAM và 20GB ổ đĩa cứng, đúng như quảng cáo của DigitalOcean.

Kiểm tra hiệu năng của VPS

Kiểm tra tốc độ truy xuất của ổ cứng SSD bằng lệnh “dd”

Điều đặc biệt mà VPS của DigitalOcean cung cấp là ngoài giá thành rẻ, thì việc sử dụng ổ cứng lưu trữ SSD cũng là điểm nhấn lớn nếu kết hợp với chi phí bạn phải bỏ ra. Việc sử dụng SSD sẽ giúp VPS có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn nhiều lần so với ổ cứng lưu trữ truyền thống, điều này tất nhiên cũng ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu năng xử lý của VPS. Theo phương pháp kiểm tra này, nếu ổ cứng thông thường có tốc độ truy xuất dữ liệu khoảng 50MB/s là bình thường, thì ổ cứng SSD phải có tốc độ ít nhất là 100MB/s, bây giờ chúng ta sẽ test 10 lần bằng dòng lệnh “dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync” để kiểm tra tốc độ truy xuất dữ liệu của VPS :

# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.5592 s, 236 MB/s
 • Lần 1 : 236MB/s
 • Lần 2 : 240MB/s
 • Lần 3 : 223MB/s
 • Lần 4 : 264MB/s
 • Lần 5 : 229MB/s
 • Lần 6 : 259MB/s
 • Lần 7 : 229MB/s
 • Lần 8 : 249MB/s
 • Lần 9 : 229MB/s
 • Lần 10 : 266MB/s

Như vậy, giá trị trung bình của 10 lần test là 242.4 MB/s, một kết quả tương đối tốt và chỉ có ổ cứng SSD mới có được kết quả như vậy

Kiểm tra hiệu năng VPS bằng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-12-10 03:27:13
Server   : [email protected]_
PHP version : 5.3.3
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.27813983 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.46263099 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.15739393 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.32712388 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.16656208 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.19726205 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.16849709 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 1.75760985 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.094410610198975 seconds                     
   Speed   : 211.84 MB/s                            
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0058916091918945 seconds                    
   Speed   : 3.48 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.10030222 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00165105 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 3.18339705 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 1.16020155 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 1.02183938 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 1.22570872 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.18267679 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.35990596 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 7.13538051 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 12.89 MB                                
   Download Time : 4.867247 sec                          
   Speed : 2.65 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 5.13 MB                                 
   Download Time : 4.987016 sec                          
   Speed : 1.03 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 1.984442 sec                          
   Speed : 15.25 MB/s                               

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 465 KB                                 
   Download Time : 4.948382 sec                          
   Speed : 94 KB/s                                

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 1.65 MB                                 
   Download Time : 4.87095 sec                          
   Speed : 347 KB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 16.58 MB                                
   Download Time : 0.319157 sec                          
   Speed : 51.95 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 10.69 MB                                
   Download Time : 4.792936 sec                          
   Speed : 2.23 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 73.83 MB                                
   Download Time : 4.959935 sec                          
   Speed : 14.88 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 0.956754 sec                          
   Speed : 104.52 MB/s                              

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 408 KB                                 
   Download Time : 4.856068 sec                          
   Speed : 84 KB/s                                

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 884 KB                                 
   Download Time : 4.777829 sec                          
   Speed : 185 KB/s                                

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 3.31 MB                                 
   Download Time : 4.526783 sec                          
   Speed : 749 KB/s                                

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 6.2 MB                                 
   Download Time : 3.963273 sec                          
   Speed : 1.56 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 1.5 MB                                 
   Download Time : 4.317006 sec                          
   Speed : 357 KB/s                                


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kiểm tra hiệu năng của VPS bằng sysbench

sysbench là phần mềm đánh giá hiệu năng của Server khá tốt và phổ biến. Để sử dụng được sysbench trên VPS của bạn, thì đầu tiên bạn phải cài đặt (nếu chưa có) thông qua lệnh sau :

yum install sysbench

Kiểm tra hiệu năng CPU VPS bằng sysbench

Sau khi cài đặt thành công sysbench, bạn kiểm tra hiệu năng CPU bằng lệnh sau :

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

Sau đây là kết quả thực hiện trên VPS giá rẻ của DigitalOcean :

[[email protected] ~]# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             37.9961s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 37.9910
  per-request statistics:
     min:                 3.55ms
     avg:                 3.80ms
     max:                 8.29ms
     approx. 95 percentile:        3.92ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  37.9910/0.00

[[email protected] ~]#

 

Ở đây ta chú ý đến những kết quả sau :

 • total time : 37.9961s
 • total number of events : 10000
 • total time taken by event execution : 37.9910
 • min: 3.55ms
 • avg: 3.80ms
 • max: 8.29ms
 • approx. 95 percentile: 3.92ms

Như ta thấy là thời gian xử lý trung bình của 95% sự kiện trên tổng số 10000 sự kiện là 3.92ms, đây là một tốc độ xử lý khá tốt.

Kiểm tra hiệu năng truy xuất dữ liệu ổ cứng của VPS bằng sysbench

Để kiểm tra toàn diện hiệu năng truy xuất dữ liệu ổ cứng của VPS bằng sysbench thì chúng ta sẽ sử dụng các lệnh sau :

Chuẩn bị file test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare

Thực hiện test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run

Xoá file test

sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup

Và kết quả kiểm tra trên VPS của DigitalOcean như sau :

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

128 files, 40960Kb each, 5120Mb total
Creating files for the test...
[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 134520 Read, 89680 Write, 286903 Other = 511103 Total
Read 2.0526Gb Written 1.3684Gb Total transferred 3.421Gb (11.676Mb/sec)
 747.27 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0235s
  total number of events:       224200
  total time taken by event execution: 215.0532
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.96ms
     max:                 79.89ms
     approx. 95 percentile:        0.87ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      224200.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  215.0532/0.00

[[email protected] ~]# sysbench --test=fileio --file-total-size=5G cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Removing test files...
[[email protected] ~]#

Lưu ý là phương pháp thực hiện test của sysbench khác với khi ta thực hiện lệnh “dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync” nên không thể dùng 2 kết quả của 2 phương pháp khác nhau để so sánh được. Do đó bạn thực hiện phương pháp nào thì phải so sánh kết quả của cùng phương pháp đó trên các VPS khác nhau.

Ở kết quả này ta sẽ chú trọng vào các thông số sau :

Operations performed: 134520 Read, 89680 Write, 286903 Other = 511103 Total
Read 2.0526Gb Written 1.3684Gb Total transferred 3.421Gb (11.676Mb/sec)
 747.27 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0235s
  total number of events:       224200
  total time taken by event execution: 215.0532
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.96ms
     max:                 79.89ms
     approx. 95 percentile:        0.87ms

 

Kiểm tra hiệu năng MySQL trên VPS bằng sysbench

sysbench cũng cung cấp cho ta cách kiểm tra hiệu năng của MySQL khi chạy trên VPS. Tất nhiên để thực hiện được điều này, thì bạn cần phải cài đặt MySQL trên VPS của mình, tạo 1 database để test (ở đây mình tạo database có tên là pep_test) sau đó bạn chạy lệnh sau :

Chuẩn bị data để test

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare

Thực hiện test

sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run

Dọn sạch dữ liệu test

sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup

Và đây là kết quả test trên VPS giá rẻ của DigitalOcean

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD prepare
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Creating table 'sbtest'...
Creating 1000000 records in table 'sbtest'...
[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=8 run
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 8

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 7 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              205170
    write:              0
    other:              29310
    total:              234480
  transactions:            14655 (244.21 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         205170 (3418.95 per sec.)
  other operations:          29310 (488.42 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0096s
  total number of events:       14655
  total time taken by event execution: 479.8714
  per-request statistics:
     min:                 11.08ms
     avg:                 32.74ms
     max:                 64.44ms
     approx. 95 percentile:       43.01ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      1831.8750/15.74
  execution time (avg/stddev):  59.9839/0.01

[[email protected] ~]# sysbench --test=oltp --db-driver=mysql --mysql-db=pep_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD cleanup
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Dropping table 'sbtest'...
Done.
[[email protected] ~]#

Ở đây, ta sẽ chú ý đến các thông số quan trọng sau :

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              205170
    write:              0
    other:              29310
    total:              234480
  transactions:            14655 (244.21 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         205170 (3418.95 per sec.)
  other operations:          29310 (488.42 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0096s
  total number of events:       14655
  total time taken by event execution: 479.8714
  per-request statistics:
     min:                 11.08ms
     avg:                 32.74ms
     max:                 64.44ms
     approx. 95 percentile:       43.01ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      1831.8750/15.74
  execution time (avg/stddev):  59.9839/0.01

Kiểm tra tốc độ download file từ VPS

Hiện tại mình đang sử dụng gói cước Internet giá rẻ nhất của MegaVnn (VNPT) là MegaBasic (150.000 VNĐ/tháng), sử dụng trình duyệt Chrome để download file từ VPS của DigitalOcean đặt tại Singapore thì được kết quả là 335KB/s như hình 1 bên dưới ( bạn có thể truy cập vào đây để test thử tốc độ download từ máy của bạn ) :

Đánh giá chất lượng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean - digitalocean vps VPS giá rẻ VPS giá rẻ nhất - Hosting

Hình 1 – Tốc độ download file từ VPS giá rẻ của DigitalOcean đặt tại Singapore

Nếu bạn đang sử dụng một VPS của nhà cung cấp dịch vụ nào đó, hãy kiểm tra hiệu năng VPS của bạn với hiệu năng VPS giá rẻ nhất của DigitalOcean bằng các phương pháp được trình bày trong bài viết này, từ đó sẽ có những quyết định lựa chọn tốt hơn.