Hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS

Node.js là một trong những nền tảng lập trình ứng dụng web thời gian thực phía server cực kỳ hấp dẫn và mạnh mẽ. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM (Node Packaged Modules) trên CentOS cực kỳ đơn giản và nhanh chóng.

Hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS - CentOS Node.js nodejs npm - Webmasters Tools

Node.js + NPM logo

Bước 1 : Cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM

Bạn xem hướng dẫn Cài đặt các gói thông tin lưu trữ (Repository) cho YUM tại đây.

Bước 2 : Cài đặt bộ công cụ phát triển cho CentOS

Bạn chạy lệnh sau để cài đặt đầy đủ các công cụ phát triển cần thiết cho CentOS :

sudo yum groupinstall -y 'Development Tools'

Bước 3 : Cài đặt Node.js và NPM cho CentOS

Bạn chạy lệnh sau để cài đặt :

sudo yum install -y nodejs npm

Sau khi cài đặt, bạn có thể kiểm tra xem Node.js đã được cài đặt thành công trên CentOS của bạn hay chưa bằng cách dùng lệnh sau :

node -v

Nếu kết quả hiển thị phiên bản của Node.js thì bạn đã thực hiện thành công :

[[email protected]]# node -v
v0.10.32