Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel – Free Linux Web Hosting Control Panel

CentOS Web Panel là một chương trình quản lý web server miễn phí dành cho VPS/Dedicated Servers chạy trên hệ điều hành CentOS. CentOS Web Panel giúp bạn quản lý website dễ dàng và trực quan như cPanel.

Những tính năng chính của CentOS Web Panel

 • Apache Web Server (Mod Security + OWASP rules optional)
 • PHP 5.4 (suPHP, SuExec + PHP version switcher)
 • MySQL + phpMyAdmin
 • Mail Server : Postfix + Dovecot + roundcube webmail (Antivirus, Spamassassin optional)
 • CSF Firewall
 • File System Lock (no more website hacking, all your files are locked from changes)
 • Backups (optional)
 • AutoFixer for server configuration
 • CloudLinux + CageFS + PHP Selector
 • Softaculous – Script Installer (Free and Premium)
 • Thông tin chi tiết các chức năng của CentOS Web Panel bạn có thể xem tại đây http://centos-webpanel.com/features

Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel

Điều kiện đầu tiên bạn cần phải có để cài đặt và sử dụng được CentOS Web Panel là :

Bạn thực hiện lần lược các lệnh sau để cài đặt CentOS Web Panel tự động :

cd /usr/local/src
wget http://centos-webpanel.com/cwp-latest
sudo sh cwp-latest

Sau khi chạy các lệnh trên, CentOS Web Panel sẽ tự động cài đặt trên máy chủ của bạn, thời gian hoàn tất việc cài đặt phụ thuộc vào hiệu năng của máy chủ và tốc độ đường truyền mạng, thông thường khoảng từ 10 phút đối với những VPS giá rẻ.

Sau khi cài đặt xong, bạn sẽ thấy thông tin tương tự như sau :

#############################
#   CWP Installed    #
#############################

go to CentOS WebPanel Admin GUI at http://SERVER_IP:2030/

http://26.28.219.69:2030
SSL: https://26.28.219.69:2031
---------------------
Username: root
Password: ssh server root password
MySQL root Password: uVq1z9IaYDEx

#########################################################
     CentOS Web Panel MailServer Installer
#########################################################
SSL Cert name (hostname): test.pep.vn
SSL Cert file location /etc/pki/tls/ private|certs
#########################################################

visit for help: www.centos-webpanel.com
Write down login details and press ENTER for server reboot!
Press ENTER for server reboot!

Bên trên là các thông tin quan trọng để bạn đăng nhập và quản trị VPS của bạn, cụ thể như sau :

 • http://26.28.219.69:2030 : là url đăng nhập vào trang quản trị của CentOS Web Panel. Bạn sử dụng username là “root” và password là của tài khoản root mà bạn đăng nhập vào VPS bằng SSH. Bạn thay 26.28.219.69 bằng địa chỉ IP của VPS của bạn.
 • https://26.28.219.69:2031 là url đăng nhập vào trang quản trị của CentOS Web Panel thông qua giao thức bảo mật SSL
 • MySQL root Password: uVq1z9IaYDEx là mật khẩu tài khoản root của MySQL

Bạn nhấn Enter để VPS khởi động lại. Sau đó bạn truy cập vào http://26.28.219.69:2030 sẽ thấy tương tự như giao diện bên dưới :

Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel - Free Linux Web Hosting Control Panel - CentOS Web Panel Control Panel Web Hosting Control Panel Web Panel - Webmasters Tools Phát triển website
Trang đăng nhập CentOS Web Panel
Hướng dẫn cài đặt CentOS Web Panel - Free Linux Web Hosting Control Panel - CentOS Web Panel Control Panel Web Hosting Control Panel Web Panel - Webmasters Tools Phát triển website
Trang quản trị của CentOS Web Panel

Leave a Comment