[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher

Hôm nay xTraffic sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách thêm mới website để tham gia vào mạng lưới Publisher của xTraffic. Tham gia vào mạng lưới Publisher của xTraffic, website của bạn sẽ có thêm nhiều chức năng và lợi ích kinh tế nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng.

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic

Tóm tắt các bước tham gia vào mạng lưới Publisher của mạng quảng cáo mở xTraffic.pep.vn

Bước 1 : Thêm website vào mạng lưới Publisher

Bước 2 : Xác thực website

Bước 3 : Thêm & cấu hình các kiểu quảng cáo chạy trên website

Bước 4 : Thêm (chèn) mã Javascript của xTraffic vào website

Để có thể tham gia vào mạng lưới Publisher của xTraffic.pep.vn, bạn cần đăng ký 1 tài khoản bằng cách vào trang chủ của xTraffic.pep.vn tại đây (xem hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tài khoản mới tại đây). Tài khoản của bạn có thể đồng thời vừa tạo các chiến dịch quảng cáo (Advertiser) & thêm website vào mạng lưới Publisher để bán quảng cáo.

Sau khi đã đăng ký & kích hoạt tài khoản mới thành công, bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách vào trang đăng nhập tại đây.

Hướng dẫn chi tiết cách thêm & cấu hình Publisher

Bước 1 : Bạn vào trang quản lý Publisher tại đây, sau đó nhấn vào nút “Thêm mới website” (nút số 2 trên hình 1)

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang quản lý Publisher (Hình 1)

Bước 2 : Bạn nhập đầy đủ thông tin vào các khung như hình 2 bên dưới.

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang cập nhật Publisher (Hình 2)
 • Những dòng có dấu (*) là những dòn bắt buộc nhập;
 • Di chuyển chuột lên dấu chấm hỏi (?) màu đen để xem hướng dẫn và mô tả chi tiết của từng dòng tương ứng;
 • Địa chỉ website” (số 1 trên hình 2) : Url đầy đủ (bao gồm cả http://, ví dụ : http://blog-xtraffic.pep.vn/) của website mà bạn muốn thêm vào mạng lưới Publisher của chúng tôi. Cần lưu ý là bạn phải có quyền quản trị website (thay đổi mã nguồn) mà bạn muốn thêm vào. “www.tenmiencuaban.com” sẽ khác với “tenmiencuaban.com”, do đó bạn phải nhập đầy đủ và chính xác url của website mà bạn đang sử dụng công khai trên mạng;
 • Tiêu đề” (số 2 trên hình 2) : là thông tin cô đọng nhất về website của bạn;
 • Mô tả website” (số 3 trên hình 2) : bạn mô tả nội dung chính của website của bạn tại đây;
 • Lĩnh vực website” (số 4 trên hình 2) : tập hợp những từ khoá chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động của website của bạn. Nhấn “Enter” sau khi nhập xong 1 từ khoá; nếu bạn muốn xoá từ khoá đã nhập thì nhấn phím “Backspace“;
 • Url (của Advertiser) cho phép chạy quảng cáo” (số 5 trên hình 2) : là tập hợp những url/dạng url của Advertiser mà bạn chỉ muốn những chiến dịch quảng cáo này chạy trên website của bạn. Ví dụ : bạn chỉ muốn những url của các quảng cáo có tên miền của Việt Nam thì có thể nhập như sau “.com.vn;.vn”, hoặc từ các trang xác định nào thì nhập đầy đủ như “blog-xtraffic.pep.vn;xtraffic.pep.vn;”. Chỉ những quảng cáo có url trang đích có dạng như bạn nhập trong khung này mới có thể chạy quảng cáo trên website của bạn, còn những quảng cáo không có url thoả mãn điều kiện này sẽ không thể chạy trên website của bạn. Bạn có thể bỏ trống nếu không muốn thiết lập chức năng này.
 • Url (của Advertiser) không cho phép chạy quảng cáo” (số 6 trên hình 2) : là tập hợp những url/dạng url của Advertiser mà bạn không muốn những chiến dịch quảng cáo này chạy trên website của bạn. Ví dụ : bạn không muốn những url của các quảng cáo có liên quan đến sex hoặc bạo lực thì nhập “sex;kinhdi;baoluc”. Chỉ những quảng cáo có url trang đích có dạng như bạn nhập trong khung này sẽ không thể chạy quảng cáo trên website của bạn, còn những quảng cáo không có url thoả mãn điều kiện này sẽ có thể chạy trên website của bạn. Bạn có thể bỏ trống nếu không muốn thiết lập chức năng này. Khi bạn thiết lập chức năng “Url (của Advertiser) không cho phép chạy quảng cáo” thì chức năng “Url (của Advertiser) cho phép chạy quảng cáo” sẽ bị vô hiệu dù bạn có thiết lập hay không.
 • Từ khoá cho phép chạy quảng cáo” (số 7 trên hình 2) : là danh sách những từ khoá mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo (Advertiser) mà bạn chỉ muốn chạy trên website của bạn. Mỗi khi tạo mới chiến dịch quảng cáo thì mục từ khoá mục tiêu là phần căn cứ để xác định mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo, và đây cũng là phần so sánh tương ứng để làm điều kiện lọc cho mục này. Chỉ những chiến dịch quảng cáo có từ khoá mục tiêu khớp với mục này mới có thể chạy quảng cáo trên website của bạn. Bạn có thể bỏ trống nếu không muốn thiết lập mục này.
 • Từ khoá không cho phép chạy quảng cáo” (số 8 trên hình 2) : là danh sách những từ khoá mục tiêu của các chiến dịch quảng cáo (Advertiser) mà bạn không muốn chạy trên website của bạn. Chỉ những chiến dịch quảng cáo có từ khoá mục tiêu không khớp với mục này mới có thể chạy quảng cáo trên website của bạn. Bạn có thể bỏ trống nếu không muốn thiết lập mục này. Nếu bạn thiết lập “Từ khoá không cho phép chạy quảng cáo” thì chức năng “Từ khoá cho phép chạy quảng cáo” sẽ tự động bị vô hiệu dù bạn có thiết lập hay không.
 • Url Google+” & “Url Facebook (Fanpage)” & “Url Twitter” (số 9 trên hình 2) : là url các trang mạng xã hội của bạn. Mục này dùng để dùng trên thanh toolbar xuất hiện cố định phía bên dưới của website khi bạn tham gia vào mạng lưới của Publisher, chức năng này sẽ giúp bạn tương tác với người dùng tốt hơn thông qua các trang mạng xã hội của bạn.
 • Các tiện ích bổ sung cho website :
  • Bảo vệ bản quyền trang web
 • Sau khi hoàn thành việc nhập & cấu hình các thông tin cho website, bạn nhập mã kiểm tra & nhấn vào nút “Cập nhật” để thực hiện việc thêm mới website vào mạng lưới Publisher của xTraffic.pep.vn

Hướng dẫn xác thực website

Do việc quản lý & cấu hình website trên mạng lưới Publisher chỉ được thực hiện khi bạn có quyền quản trị website (thay đổi mã nguồn) nên việc xác thực website là bước không thể thiếu nếu bạn muốn tham gia vào mạng lưới của chúng tôi.

Để thực hiện việc xác thực website, cần làm theo những bước hướng dẫn bên dưới

Bước 1 : Bạn vào trang quản lý Publisher tại đây. Bạn sẽ thấy danh sách các website do bạn quản lý như hình 3 bên dưới; sau đó bạn nhấn vào nút “Thực hiện xác minh” (Nút số 2, màu cam, trên hình 3) để thực hiện việc xác minh website tương ứng

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang quản lý website Publisher (Hình 3)

Giới thiệu các thông tin chính trên trang quản lý Publisher :

 • Tình trạng xét duyệt website” (số 4 trên hình 3) là thông tin xét duyệt website của ban quản trị, tình trang xét duyệt sẽ có 3 trường hợp xảy ra :
  • Chưa duyệt” : website của bạn chưa được ban quản trị xét duyệt, do có thể có nhiều website đăng ký vào mạng lưới Publisher nên ban quản trị phải xem xét chi tiết từng website để xem website đó có phù hợp với quy định của hệ thống hay không, do đó thông thường sẽ mất khoảng 2, đến 3 ngày làm việc để ban quản trị xem xét website của bạn. Nếu quá 3 ngày làm việc mà ban quản trị chưa xét duyệt, bạn vui lòng liên hệ với ban quản trị xTraffic tại đây để yêu cầu xét duyệt website của bạn;
  • Duyệt” là website của bạn đã được ban quản trị duyệt tham gia vào mạng lưới Publisher
  • Không duyệt” là website của bạn đã được ban quản trị xem xét nhưng không duyệt cho phép tham gia vào mạng lưới Publisher. Nguyên nhân website của bạn không được duyệt do vi phạm các quy định của xTraffic (xem chi tiết quy định dành cho Publisher tại đây)
 • Thêm kiểu quảng cáo” (nút số 6 trên hình 3) là nút thêm & cấu hình các kiểu quảng cáo cho phép chạy trên website của bạn
 • Xem thống kê chi tiết” (nút số 7 trên hình 3) : xem chi tiết các số liệu thống kê của các hoạt động trên website của bạn.
 • Chỉnh sửa” (nút số 8 trên hình 3) : thay đổi thông tin và cấu hình website tương ứng của bạn
 • Xoá website” (nút số 9 trên hình 3) : xoá website khỏi mạng lưới Publisher của xTraffic. Sau khi xoá website thì mọi thông tin & cấu hình của website sẽ bị xoá bỏ, do đó bạn nên thận trọng và cân nhắc kỹ khi thực hiện xoá website.

Bước 2 : Bạn copy toàn bộ mã xác minh (khung số 2 trên hình 4) và paste vào giữa 2 thẻ html “<head>” và “</head>” của website. Sau khi thêm & cập nhật trên website của bạn, bạn nhấn vào nút “Xác minh” (trên hình 4) để thực hiện việc xác minh website của bạn.

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang xác minh website Publisher (Hình 4)

Hướng dẫn thêm & cấu hình các kiểu quảng cáo chạy trên website

xTraffic cung cấp cho bạn hơn 20 kiểu quảng cáo giúp bạn lựa chọn & tối đa hoá doanh thu quảng cáo trên website của bạn (xem chi tiết 20 loại hình quảng cáo trên xTraffic tại đây)

Để thực hiện việc thêm & cấu hình các kiểu quảng cáo, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn sau :

Bước 1 : Bạn vào trang quản lý Publisher tại đây; sau đó bạn nhấn vào nút “Thêm kiểu quảng cáo” (Nút số 6, trên hình 5) để thực hiện việc thêm mới kiểu quảng cáo

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang quản lý website Publisher (Hình 5)

Bước 2 : Bạn lựa chọn và nhập các thông số cho kiểu quảng cáo theo hình bên dưới

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Trang cập nhật các kiểu quảng cáo cho website Publisher (Hình 6)
 • Chọn kiểu quảng cáo” : bạn chọn các kiểu quảng cáo mà xTraffic hỗ trợ.
 • Phí/1 lượt xem quảng cáo” : là phí (giá) trên mỗi lượt xem (thấy) quảng cáo. Khi người dùng (visitor) vào trang web của bạn và thấy quảng cáo (tương ứng với kiểu quảng cáo) thì bạn sẽ được cộng vào tài khoản số tiền tương ứng với phí bạn nhập trong khung này. Bạn phải nhập giá trị là số nguyên dương (0-9 và lớn hơn hoặc bằng 0). Phí được tính bằng đơn vị tiền ảo là “XU” (xem chi tiết các loại tiền có trên xTraffic tại đây). Trong trường hợp bạn nhập giá trị lớn hơn 0 thì phí quảng cáo sẽ theo giá trị bạn nhập, những quảng cáo nào đặt giá thấp hơn giá trị bạn nhập sẽ không được hiển thị. Trong trường hợp bạn nhập giá trị bằng 0 thì phí quảng cáo sẽ tự động dựa trên phí của quảng cáo hiển thị trên website của bạn và tài khoản của bạn sẽ được cộng vào giá trị tương ứng là “0.8 * phí quảng cáo” (do Advertiser đặt); ví dụ : một quảng cáo do Advertiser đặt giá là 100 XU trên 1 lượt hiển thị quảng cáo của họ, khi quảng cáo đó xuất hiện trên website của bạn thì bạn sẽ nhận được “0.8 * 100 XU = 80 XU”. Trong trường hợp bạn đặt phí bằng 0 sẽ là tối ưu nhất do bạn nhận được số XU cao nhất và có nhiều quảng cáo xuất hiện trên website của bạn.
 • Phí/1 lượt click quảng cáo” : là phí (giá) trên mỗi lượt click (nhấn chuột) vào quảng cáo và chuyển đến trang đích thành công. Khi người dùng (visitor) vào trang web của bạn và nhấn chuột vào quảng cáo (tương ứng với kiểu quảng cáo) và chuyển đến trang đích thành công thì bạn sẽ được cộng vào tài khoản số tiền tương ứng với phí bạn nhập trong khung này. Bạn phải nhập giá trị là số nguyên dương (0-9 và lớn hơn hoặc bằng 0). Phí được tính bằng đơn vị tiền ảo là “XU”. Giá trị của “Phí/1 lượt click quảng cáo” tương tự với “Phí/1 lượt xem quảng cáo”. Lưu ý là hệ thống sẽ ghi nhận và phân tích các hành vi nhấn chuột vào quảng cáo, chỉ những click hợp lệ mới được tính, những click gian lận sẽ bị loại bỏ.
 • Độ rộng tối đa của khung hiển thị” : là độ rộng (width) tối đa của khung hiển thị quảng cáo trên website của bạn. Đơn vị tính là Pixel (px). Bạn phải nhập giá trị là số nguyên dương (0-9 và lớn hơn hoặc bằng 0). Trong trường hợp bạn nhập giá trị là 0 thì độ rộng tối đa của khung hiển thị quảng cáo sẽ không có giới hạn (nhưng không lớn hơn chiều rộng của màn hình người dùng). Trong trường hợp bạn nhập giá trị lớn hơn 0 thì độ rộng tối đa của khung hiển thị quảng cáo sẽ bằng giá trị bạn nhập, những quảng cáo có chiều rộng banner lớn hơn chiều rộng tối đa này sẽ không được hiển thị trên website của bạn.
 • Chiều cao tối đa của khung hiển thị” : là chiều cao (height) tối đa của khung hiển thị quảng cáo trên website của bạn. Đơn vị tính là Pixel (px). Bạn phải nhập giá trị là số nguyên dương (0-9 và lớn hơn hoặc bằng 0). Trong trường hợp bạn nhập giá trị là 0 thì chiều cao tối đa của khung hiển thị quảng cáo sẽ không có giới hạn (nhưng không lớn hơn chiều cao của màn hình người dùng). Trong trường hợp bạn nhập giá trị lớn hơn 0 thì chiều cao tối đa của khung hiển thị quảng cáo sẽ bằng giá trị bạn nhập, những quảng cáo có chiều cao banner lớn hơn chiều cao tối đa này sẽ không được hiển thị trên website của bạn.

Những kiểu quảng cáo có thiết lập thông số riêng :

 • Đối với kiểu quảng cáo “In-Image Ads” thì chiều rộng và chiều cao tối đa của khung hiển thị quảng cáo sẽ tự động điều chỉnh theo kích thước hình ảnh tương ứng trên website của bạn.
 • Đối với kiểu quảng cáo “Pop-up Ads” thì chỉ thiết lập được “Phí/1 lượt click quảng cáo” do kiểu quảng này sẽ bung một tab/window chuyển hướng người dùng thẳng đến trang đích của quảng cáo khi người dùng nhấn chuột vào bất kỳ đâu trên website của Publisher
 • Đối với kiểu quảng cáo “Custom Ads Fixed” thì chủ website phải chèn một thẻ html theo dạng chuẩn của xTraffic nhằm xác định vị trí quảng cáo sẽ xuất hiện trên website, chiều rộng/chiều cao tối đa, phí (giá) quảng cáo,…. (xem cách thiết lập kiểu quảng cáo “Custom Ads Fixed” trên website của Publisher tại đây).
 • “Ads Redirect Outlink” là kiểu quảng cáo khi người dùng nhấn chuột vào link (link không thuộc website của bạn – link out, hoặc những link do bạn chỉ định) thì người dùng sẽ chuyển đến một trang hiển thị quảng cáo trước khi được chuyển đến trang của link gốc.

Sau khi lựa chọn và thiết lập các thông số, bạn nhấn vào nút “Cập nhật” để thực hiện việc thêm mới kiểu quảng cáo cho website của bạn.

Hướng dẫn thêm mã Javascript vào website của Publisher

Để chạy được quảng cáo trên website của bạn thì cần phải thêm đoạn mã javascript đã được tối ưu của xTraffic vào website của bạn.

Mã javascript của xTraffic đã được tối ưu và nạp theo kiểu không đồng bộ (async) nên nạp rất nhanh và không ảnh hưởng đến tốc độ tải trang web trên website của bạn.

Để thêm (chèn) mã javascript của xTraffic vào website của bạn thì bạn cần thực hiện theo các bước sau :

Bước 1 : Truy cập vào trang các câu hỏi thường gặp của Publisher tại đây rồi nhấn vào thẻ “Làm thế nào để chạy được quảng cáo trên website?” (số 1 trên hình 7)

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Các câu hỏi thường gặp của Publisher – Làm thế nào để chạy được quảng cáo trên website? (Hình 7)

Tại đây bạn sẽ thấy nội dung hướng dẫn làm thế nào để chạy được quảng cáo trên website của bạn. Bạn copy toàn bộ mã Javascript của xTraffic trong khung số 2 trên hình 7 và paste vào ngay trước thẻ “</body>” trên website của bạn. Bạn có thể paste vào bất kỳ đâu ở giữa 2 thẻ “<head>…</head>” hoặc “<body>…</body>”, nhưng việc chúng tôi khuyến cáo là paste vào ngay phía trước thẻ “</body>” nhằm tối ưu nhất và giúp website của bạn nạp nhanh nhất.

Bước 2 : Sau khi paste và cập nhật thay đổi, bạn truy cập vào website của bạn sẽ thấy một thanh công cụ xuất hiện bên dưới cùng màn hình (như hình 8) thì việc thêm đoạn mã javascript đã thành công. Nếu vẫn chưa xuất hiện thanh công cụ như trong hình, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để chúng tôi hướng dẫn chi tiết.

[Publisher] Hướng dẫn đăng ký & sử dụng các chức năng cơ bản của Publisher - publisher xtraffic - Hướng dẫn về Publisher Hướng dẫn xTraffic xTraffic
Thanh công cụ tiện ích bổ sung cho website của Publisher kèm link giới thiệu xTraffic.pep.vn (Hình 8)

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách thêm mã Javascript của xTraffic vào các website sử dụng nền tảng Blogger (Blogspot), Tumblr, WordPress.org và các kiểu khác tại đây

Nếu bạn có ý kiến hay thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Trân trọng cám ơn và kính chúc các bạn nhiều sức khoẻ !

Leave a Comment