Hướng dẫn sử dụng Google Analytics Campaigns để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi (Conversions)

Trong khi bạn có thể dễ dàng thấy lưu lượng truy cập (traffic) thông thường ở Google Analytics của Facebook, Twitter, hoặc các tên miền giới thiệu khác. Sử dụng Google Analytics theo dõi chiến dịch với các tham số UTM (UTM parameters), bạn có thể tìm thấy nhiều điều như lượng truy cập vào website của bạn đến từ chiến dịch quảng cáo nào trên facebook, từ dòng tin (tweet) nào trên Twitter, hoặc từ đường dẫn (Link) nào trong email marketing thực sự dẫn đến việc chuyển đổi.

Thiết lập tham số UTM cho Google Analytics

Tham số UTM cho một đường dẫn (URL) là các thẻ (tags) giúp Google Analytics xác định những điều về một đường dẫn mà nó dẫn những người xem (visitors) đến với website của bạn. Dưới đây là một ví dụ về đường dẫn sử dụng tham số UTM :

http://blog-xtraffic.pep.vn/huong-dan-su-dung-google-analytics-campaigns-de-theo-doi-ty-le-chuyen-doi-conversions/?utm_source=xtraffic.pep.vn&utm_medium=cpc&utm_term=quang+cao+mien+phi&utm_content=banner_green&utm_campaign=spring_sale

Trong ví dụ đường dẫn này, bạn có thể thấy những tham số UTM sau :

utm_source=xtraffic.pep.vn” – (Bắt buộc phải có) Tham số UTM này thông báo với Google Analytics về nguồn gốc của lưu lượng được chuyển đến đường dẫn này (http://blog-xtraffic.pep.vn/huong-dan-su-dung-google-analytics-campaigns-de-theo-doi-ty-le-chuyen-doi-conversions/); tham số này được dùng để xác định người xem đến từ nguồn tìm kiếm nào (google, bing, yahoo search,…), forum nào (forum+gocit, forum+zing,…), hoặc từ bản tin (Newsletter) nào,… . Trong trường hợp này là “xtraffic.pep.vn”.

utm_medium=cpc” – (Bắt buộc phải có) Tham số UTM này thông báo với Google Analytics về phương tiện sử dụng trong chiến dịch; tham số này còn bổ sung chi tiết cho tham số utm_source ở trên. Trong trường hợp này sử dụng phương tiện là “CPC” (Quảng cáo trả tiền theo số lượt nhấn chuột – Cost Per Click).

utm_term=quang+cao+mien+phi” – (Không bắt buộc) Tham số UTM này thông báo với Google Analytics về từ khoá (cụm từ khoá) sử dụng trong chiến dịch; thông thường tham số này được sử dụng cho các loại quảng cáo trả tiền theo lượt tìm kiếm. Trong trường hợp này sử dụng từ khoá tập trung cho chiến dịch là “quang+cao+mien+phi”.

utm_content=logo_green” – (Không bắt buộc) Tham số UTM này thông báo với Google Analytics xác định nội dung chiến dịch, thông thường tham số này được dùng trong thử nghiệm mẫu quảng cáo và quảng cáo được nhắm mục tiêu theo nội dung, sử dụng utm_content để phân biệt các quảng cáo hoặc liên kết trỏ đến cùng 1 đường dẫn. Trong trường hợp này người dùng được trỏ đến từ logo màu xanh đang thủ nghiệm (logo_green)

utm_campaign=spring_sale” – (Không bắt buộc) Tham số UTM này thông báo với Google Analytics xác định chiến dịch quảng cáo nào chuyển người dùng đến đường dẫn này. Trong trường hợp này, người dùng được chuyển đến do thực hiện chiến dịch bán hàng vào mùa xuân (spring_sale)

Từ đó bạn có thể tuỳ biến tham số UTM cho bất kỳ đường dẫn nào, bạn có thể theo dõi bất kỳ đường dẫn nào mà bạn chia sẻ với chi tiết như bạn muốn.

Ví dụ, nếu bạn tạo ra những banner quảng cáo khác nhau để trỏ đến cùng đường dẫn như đề cập ở trên, bạn có thể tạo một đường dẫn với tham số UTM như sau:

http://blog-xtraffic.pep.vn/huong-dan-su-dung-google-analytics-campaigns-de-theo-doi-ty-le-chuyen-doi-conversions/?utm_source=xtraffic.pep.vn&utm_medium=cpc&utm_term=quang+cao+mien+phi&utm_content=banner_green&utm_campaign=spring_sale

http://blog-xtraffic.pep.vn/huong-dan-su-dung-google-analytics-campaigns-de-theo-doi-ty-le-chuyen-doi-conversions/?utm_source=xtraffic.pep.vn&utm_medium=cpc&utm_term=quang+cao+mien+phi&utm_content=banner_orange&utm_campaign=spring_sale

Cách tạo dữ liệu để hướng quyết định nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi

Với 2 đường dẫn đã được thiết lập tham số UTM như ở ví dụ trên, bạn hoàn toàn có thể đo lường được banner quảng cáo nào (banner_green & banner_orange) có hiệu quả cao hơn trong chiến dịch bán hàng mùa xuân (spring_sale).

Từ đó bạn có thể thay đổi thiết kế và có những lựa chọn chính xác hơn về thay đổi trong chiến dịch quảng cáo trong tương lai nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Làm sao để xem kết quả chiến dịch quảng cao trong Google Analytics

Khi bạn bắt đầu sử dụng đường dẫn với tuỳ biến tham số UTM, bạn sẽ muốn thấy kết quả chiến dịch quảng cáo của bạn. Để làm điều này, bạn cần đi đến trang quản lý tài khoản Google Analytics tại đây. Trong phiên bản cũ của Google Analytics, dữ liệu có thể tìm thấy ở “Traffic Sources > Campaigns”. Trong phiên bản mới của Google Analytics, dữ liệu có thể được tìm thấy ở mục “Traffic Sources > Sources > Campaigns”.

Hướng dẫn sử dụng Google Analytics Campaigns để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi (Conversions) - Google Analytics tham số UTM UTM parameters - Digital Marketing Marketing

Ở đây, bạn sẽ thấy những chiến dịch quảng cáo khác nhau của bạn được thiết kế bởi tham số “utm_campaign”. Từ đây, bạn có thể nhấn chuột vào “Goal Sets” để thấy làm cách nào mỗi chiến dịch quảng cáo đã hướng tỷ lệ chuyển đổi dựa trên những mục tiêu bạn thiết lập trong Google Analytics. Bạn cũng có thể đi sâu vào mỗi chiến chiến dịch quảng cáo để thấy nguồn lưu lượng cụ thể (utm_source) và phương tiện (utm_medium) cho mỗi chiến dịch quảng cáo bằng cách nhấn chuột vào tên của nó.

Hướng dẫn sử dụng Google Analytics Campaigns để theo dõi tỷ lệ chuyển đổi (Conversions) - Google Analytics tham số UTM UTM parameters - Digital Marketing Marketing

Như bạn đã thấy, Google Analytics có thể cho bạn những thông tin hữu ích để giúp bạn có thể lựa chọn kiểu quảng cáo, những banner, và chiến luợc tiếp thị trực tuyến (online marketing) nào dẫn đến tỷ lệ chuyển đổi tốt nhất.

Một bất tiện nhỏ

Một điều cần lưu ý là tất cả nguồn lưu lượng (traffic) có thể không được theo dõi cho những trường hợp khác nhau. Click từ những ứng dụng trên các thiết bị di động thay vì một trình duyệt web di động, ví dụ, có khả năng được gộp vào những nguồn truy cập trực tiếp. Ngoài ra, những người dùng bật chế độ duyệt web riêng tư (privacy browsing) không cho phép những cookie mà Google Analytics sử dụng để xác định hành vi của họ khi họ lướt web.

Mặc dù không phải tất cả các lưu lượng website có thể theo dõi, việc sử dụng tham số UTM sẽ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, do đó nó hoàn toàn không phí thời gian của bạn trong việc sử dụng để tìm ra những điều bạn có thể muốn biết từ những nguồn lưu lượng có thể theo dõi.

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **

Leave a Comment