[INFOGRAPHIC] 7 cách giúp bạn tăng lượng LIKE trên Facebook

Số lượng like trên facebook không chỉ là con số ảo, mà nó thể hiện mức độ quan tâm của một người đối với một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã mở một kênh giao tiếp 24/7 với công chúng mục tiêu.

Việc gia tăng lượng Like trên facebook có thể làm được bởi rất nhiều các phương pháp, xtraffic xin giới thiệu với các bạn 7 cách để làm tăng lượng Like :

  1. Tổ chức các cuộc thi
  2. Like-gated coupons
  3. Like-gated Ebooks
  4. Quảng cáo Facebook
  5. Thêm “Like Button” & “Like Box” vào website của bạn
  6. Thêm “Like Button” vào website’s header
  7. Độc quyền các bài viết, video, hình ảnh…

Các bạn xem hình bên dưới để biết thông tin chi tiết :

[INFOGRAPHIC] 7 cách giúp bạn tăng lượng LIKE trên Facebook - facebook like Like Box Like Button Quảng cáo Facebook tăng like - Facebook Marketing Social Media Marketing Digital Marketing Marketing

 

Leave a Comment