[Infographic] Phương pháp tiếp thị B2B

Tiếp thị B2B (Business to Business) chưa bao giờ là một công việc dễ dàng cả. Nếu bạn đang làm tiếp thị trong lĩnh vực B2B và đang cần phải đưa ra một kế hoạch tiếp thị, vậy thì kênh tiếp thị nào sẽ hiệu quả nhất cho nhóm khách hàng này?

Nhóm khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu thông tin rất lớn. Trong các tài liệu tiếp thị, nên đưa vào những thông tin mang tính chiều sâu. Thông điệp marketing hiệu quả nhất sẽ xoáy sâu phân tích xem sản phẩm hay dịch vụ bạn cung cấp có thể giúp khách hàng tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tiền bạc và nguồn lực.

Chính vì sự khác biệt này mà cách sử dụng công cụ của tiếp thị B2B cũng sẽ khác đi so với tiếp thị người tiêu dùng (B2C). Google đã thực hiện một cuộc khảo sát 600 nhà tiếp thị trong lĩnh vực B2B để đo lường mức độ hiệu quả của các công cụ tiếp thị và dự báo xu hướng sử dụng trong tương lai.

Dưới đây là kết quả của cuộc khảo sát được trình bày dưới dạng Infographic để các bạn tham khảo :

[Infographic] Phương pháp tiếp thị B2B - marketing tiếp thị B2B - Marketing

Source : dna

Leave a Comment