Kiểm tra hiệu năng (benchmark) Web Hosting, VPS, Server với PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN

Khi các bạn lựa chọn nhà cung cấp web hosting, VPS hay Server nào đó thì câu hỏi luôn được nhiều người thắc mắc là “web hosting nào chạy nhanh nhất, cho tốc độ đường truyền cao nhất?” . Để giúp các bạn có chuẩn đánh giá hiệu năng của các nhà cung cấp web hosting, VPS hay Server nào tốt hơn, xTraffic.pep.vn đã phát triển mã nguồn PHP có tên gọi là “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

Kiểm tra hiệu năng (benchmark) Web Hosting, VPS, Server với PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN - Benchmark PHP PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN server vps web hosting Web Hosting Benchmark - Webmasters Tools Phát triển website

“PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN” là gì?

PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN là một mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay là PHP, do đó nó dễ dàng chạy được trên tất cả các web hosting, VPS hay Server nào sử dụng PHP

Tính năng chính của nó bao gồm :

 • Chạy được trên trên tất cả web hosting (shared hosting), VPS hay Server
 • Kiểm tra tốc độ xử lý của CPU của web hosting, VPS hay Server
 • Kiểm tra tốc độ đọc/ghi ổ cứng lưu trữ (HDD/SSD) của web hosting, VPS hay Server
 • Kiểm tra hiệu năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL trên web hosting, VPS hay Server
 • Kiểm tra tốc độ đường truyền (network) của web hosting, VPS hay Server

Hướng dẫn sử dụng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

Đầu tiên, bạn cần phải có web hosting, VPS hay Server chạy Apache (hoặc Nginx), PHP, MySQL . Nếu chưa có thì bạn có thể tham khảo các dịch vụ hosting tốt nhất được giới thiệu tại đây.

Bạn download mã nguồn tại link http://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn

Sau khi download và giải nén file php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn.zip ra bạn sẽ thấy có thư mục “php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn”. Bạn upload toàn bộ thư mục này lên thư mục web trên hosting của bạn (thông thường sẽ là thư mục “…/public_html/”)

Toàn bộ cấu hình để chạy mã kiểm tra này đều nằm trong tập tin “/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn/configs.php” ,  bạn mở file này ra sẽ thấy biến “$xtraffic_Configs” có cấu hình như sau :

$xtraffic_Configs = array
(
	
	/*
	* If you want test harder, set test_level larger 1 or set in url with parameter : index.php?test_level=2
	* @test_level (number - int) : >= 0
	*/
	'test_level' => 1
	
	/*
	* If you want to test CPU, set test_cpu => true
	*/
	,'test_cpu' => true
	
	
	/*
	* If you want to test "Data Storage Device" (HDD,SSD) , set test_data_storage_device => true
	*/
	,'test_data_storage_device' => true
	
	
	/*
	* If you want to test MySQL, you set all information below
	*/
	,'test_mysql' => array(
		'configs' => array(
			'server' => '127.0.0.1'				//address of server, you can set "127.0.0.1:3306"
			,'database_name' => ''	//database's name to create data for test
			,'username' => ''	//username to connect database
			,'password' => ''	//password to connect database
		)
	)
	
	
	
	/*
	* If you DO NOT want to test NETWORK, set target => "" 
	*/
	,'test_network' => array(
		/*
		*	@target (string) : "main", "all", ""
		*
		*/
		'target' => 'main'
		
		/*
		*	@max_number_download (number - int) : >= 0
		*	0 : unlimited
		*/
		,'max_number_download' => 0
	)
	
	
	
	
	
);

Ý nghĩa của các thông số :

 • test_level (int – lớn hơn 0) : là mức độ kiểm tra. Mặc định sẽ là level 1, nếu bạn tăng giá trị này cao hơn thì chương trình sẽ kiểm tra nặng hơn. Bạn chỉ nên tăng giá trị này khi kiểm tra ở các server có cấu hình cao, tuy nhiên để đối chiếu và so sánh với các dịch vụ hosting được xTraffic.pep.vn giới thiệu và đánh giá thì bạn nên để mặc định bằng 1, và đó cũng là giá trị mặc định khi xTraffic.pep.vn chạy trên các dịch vụ hosting
 • test_cpu (true/false) : thiết lập chạy kiểm tra tốc độ xử lý của CPU trên web hosting hay không. true là thực hiện, false là bỏ qua
 • test_data_storage_device (true/false) : thiết lập chạy kiểm tra tốc độ đọc/ghi của ổ cứng lưu trữ trên web hosting hay không. true là thực hiện, false là bỏ qua
 • test_mysql : là phần thiết lập để mã nguồn kiểm tra hiệu năng của MySQL trên hosting. Để test được MySQL, bạn cần phải nhập đầy đủ và chính xác các tham số sau :
  • server : là địa chỉ ip của MySQL, nếu MySQL chạy cùng với PHP thì bạn nhập là localhost hoặc 127.0.0.1
  • database_name : là tên cơ sở dữ liệu được dùng để lưu trữ thông tin tạm cho quá trình kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, chương trình sẽ tự động dọn dẹp các dữ liệu phát sinh trong quá trình kiểm tra.
  • username : tên đăng nhập của MySQL
  • password : mật khẩu đăng nhập của MySQL
  • Nếu bạn muốn bỏ qua quá trình kiểm tra hiệu năng của MySQL thì hãy bỏ trống như mặc định
 • test_network : kiểm tra tốc độ đường truyền của hosting. Chương trình sẽ tự động download tập tin test từ các server tại nhiều quốc gia để giúp bạn đánh giá được hosting này phù hợp với thị trường mục tiêu ở quốc gia nào. Nếu bạn muốn bỏ qua quá trì này thì hãy thiết lập ‘target’ => ”

Kết quả kiểm tra hiệu năng VPS giá rẻ nhất của VULTR (5USD/tháng) bằng “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2014-10-18 17:10:18
Server   : _@_
PHP version : 5.3.3
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.15762210 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.32793212 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.10412502 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.22213984 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.10161901 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.10002208 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.09768510 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 1.11114527 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0070627689361572 seconds                    
   Speed   : 2.77 GB/s                             
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0032891273498535 seconds                    
   Speed   : 5.95 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.01035190 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00079513 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 1.23905802 seconds             
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 0.58075333 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 0.54894018 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 0.56279182 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.07363915 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.19721198 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 3.20318961 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.136233 sec                          
   Speed : 88.01 MB/s                               

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 1.2 MB                                 
   Download Time : 4.725465 sec                          
   Speed : 260 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 1.32 MB                                 
   Download Time : 4.264824 sec                          
   Speed : 317 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 3.06 MB                                 
   Download Time : 4.231482 sec                          
   Speed : 742 KB/s                                

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 293 KB                                 
   Download Time : 4.188177 sec                          
   Speed : 70 KB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 16.58 MB                                
   Download Time : 0.205402 sec                          
   Speed : 80.72 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 66.84 MB                                
   Download Time : 4.662041 sec                          
   Speed : 14.34 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 22.08 MB                                
   Download Time : 4.888102 sec                          
   Speed : 4.52 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 7.05 MB                                 
   Download Time : 4.723583 sec                          
   Speed : 1.49 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 30.27 MB                                
   Download Time : 4.555388 sec                          
   Speed : 6.65 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 17.5 MB                                 
   Download Time : 4.901551 sec                          
   Speed : 3.57 MB/s                               

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.829981 sec                          
   Speed : 54.65 MB/s                               

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 76.03 MB                                
   Download Time : 4.860196 sec                          
   Speed : 15.64 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.010661 sec                          
   Speed : 98.95 MB/s                               


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúng ta sẽ quan tâm đến các thông số sau :

 • CPU TESTED : có tổng thời gian xử lý 1.11114527 giây . Con số này càng thấp thì CPU của hosting có tốc độ càng cao
 • DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED : Kiểm tra tốc độ của ổ cứng lưu trữ
 • TEST WRITE : kiểm tra tốc độ ghi ổ cứng lưu trữ có kết quả là 2.77 GB/s (Gigabyte/giây). Con số này càng cao càng tốt.
 • TEST READ : kiểm tra tốc độ ghi ổ cứng lưu trữ có kết quả là 5.95 GB/s (Gigabyte/giây). Con số này càng cao càng tốt.
 • Tổng thời gian xử lý là 0.01035190 giây, con số này càng nhỏ càng tốt
 • MYSQL TESTED : kiểm tra hiệu năng của MySQL. Kiểm tra tất cả các lệnh phổ biến của MySQL là INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. Kết quả kiểm tra có tổng thời gian xử lý là 3.20318961 giây, thời gian xử lý càng nhỏ càng tốt.
 • NETWORK TESTED : kiểm tra tốc độ đường truyền của Hosting bằng cách download file từ các máy chủ phổ biến trên mạng. Nếu khách hàng mục tiêu của bạn đa số ở VN thì bạn nên quan tâm đến tốc độ download file từ các server tại VN như fpt.net, viettelidc.com.vn , … . Ví dụ tốc độ download file từ mirror-fpt-telecom.fpt.net có tốc độ đường truyền là 260 KB/s (kilobyte/giây). Con số này càng cao thì càng tốt.

Hy vọng qua bài viết và công cụ kiểm tra PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN này, các bạn sẽ có những tiêu chuẩn đánh giá giúp tìm ra các dịch vụ web hosting, VPS hay server nào tốt nhất để sử dụng. Các bạn có thể tham khảo thêm các dịch vụ hosting mà xTraffic.pep.vn đã đánh giá tại đây để làm căn cứ tham khảo và có thêm nhiều sự lựa chọn cho riêng mình.

Leave a Comment