Memcached là gì?

Memcached (Mem-Cache-D) là hệ thống phân phối và lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) chứa dữ liệu trên RAM. Memcached là một mã nguồn mở và miễn phí chủ yếu dùng để làm bộ nhớ đệm nhằm tăng tốc các ứng dụng web.

Thông tin chung về Memcached

Memcached là gì? - cache Memcache Memcached - Webmasters Tools Phát triển website
Memcached Logo
 • Người phát triển ban đầu : Danga Interactive
 • Ngày phát hành đầu tiên : Ngày 22 tháng 5, năm 2003
 • Ngôn ngữ lập trình : C
 • Operating system Cross-platform
 • Thể loại : Distributed Memory Caching System
 • Bản quyền : Revised BSD license
 • Website : memcached.org

Ưu điểm của Memcached

 • Memcached sử dụng RAM làm nơi lưu trữ dữ liệu nên có tốc độ truy xuất rất nhanh
 • Memcached có khả năng mở rộng bằng cách liên kết nhiều server thành cụm.
 • Memcached sử dụng cấu trúc lưu trữ đơn giản key => value nên việc sử dụng và xử lý rất nhanh.
 • Memcached có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu SESSION cho PHP với các bước cấu hình đơn giản.

Nhược điểm của Memcached

 • Sử dụng RAM để lưu trữ dữ liệu nên chi phí sử dụng khá cao.
 • Nếu sử dụng Memcached trên Server/VPS khác có thể gây tác dụng ngược về hiệu năng.

Khi nào nên sử dụng Memcached

Khi ứng dụng web của bạn có lượng truy cập cao và bạn có khả năng đầu tư RAM cho Server, vì trong trường hợp sử dụng Memcached trên Server/VPS có RAM thấp có thể gây tác dụng ngược làm ứng dụng web chậm hơn.

Khi bạn sử dụng cân bằng tải cho ứng dụng web và cần chia sẻ dữ liệu Session và dữ liệu cache thì nên sử dụng Memcached.

Những dịch vụ đã và đang sử dụng Memcached

 • LiveJournal
 • Wikipedia
 • Flickr
 • Bebo
 • Twitter
 • Typepad
 • Yellowbot
 • Youtube
 • WordPress.com
 • Craigslist
 • Mixi

Leave a Comment