Quảng cáo theo ngữ cảnh (Contextual advertising) là gì?

Quảng cáo theo ngữ cảnh (Contextual advertising) là gì? Bài viết sau đây sẽ được xTraffic.pep.vn giải thích rõ hơn về kỹ thuật quảng cáo mới áp dụng trên mạng quảng cáo trực tuyến miễn phí của xTraffic.pep.vn.

Quảng cáo theo ngữ cảnh (Contextual advertising) là gì? - ad network advertising Contextual advertising đại lý quảng cáo mạng quảng cáo mạng quảng cáo theo ngữ cảnh Quảng cáo theo ngữ cảnh xtraffic - Digital Marketing Marketing

Quảng cáo theo ngữ cảnh là một dạng của quảng cáo theo mục tiêu dành cho các chiến dịch quảng cáo xuất hiện trên các website của Publisher. Các thông tin quảng cáo được lựa chọn tự động dựa trên nội dung trang web mà người dùng đang xem.

Hệ thống quảng cáo theo ngữ cảnh quét văn bản trên trang web để tìm ra nội dung chính và trả về thông tin quảng cáo dựa trên nội dung chính của trang web đó. Thông tin quảng cáo có thể được hiển thị trên trang web hoặc dưới dạng quảng cáo pop-up. Ví dụ, nếu người dùng đang xem trang web có nội dung liên quan đến thể thao và người dùng có thể sẽ thấy những quảng cáo liên quan đến các công ty kinh doanh trong ngành thể thao.

Những nhà cung cấp dịch vụ

Google AdSen là mạng quảng cáo theo ngữ cảnh lớn trên thế giới. Tuy nhiên, việc gia nhập và thanh toán tương đối khó khăn ở Việt Nam. Để khắc phục những yếu tố trên, xTraffic đã ra đời và có những điểm mạnh sau:

  • Là mạng quảng cáo trực tuyến mở và miễn phí đầu tiên tại Việt Nam
  • Cung cấp kỹ thuật quảng cáo theo ngữ cảnh nhằm gia tăng hiệu quả quảng cáo
  • Thanh toán nhanh chóng và dễ dàng cho các Publisher tại Việt Nam

xTraffic cung cấp một mã nguồn Javascript an toàn và tối ưu chạy trên website của Publisher. Mã nguồn này dùng kỹ thuật không đồng bộ (Asynchronous) để truy vấn đến máy chủ của xTraffic nên hoàn toàn không làm chậm tốc độ load trang web, đồng thời mã nguồn chỉ chạy trên trình duyệt web của người xem (client) do đó sẽ bảo đảm an toàn dữ liệu trên máy chủ của Publisher.

Tác động của quảng cáo theo ngữ cảnh

Quảng cáo theo ngữ cảnh đã tác động lớn đến việc kiếm tiền của nhiều website. Bởi vì thông tin quảng cáo đã được phân tích để nhắm đúng đối tượng hơn nên chúng được nhấn chuột nhiều hơn. Điều này đã giúp chủ các website kiếm thu nhập nhiều hơn và người xem web đỡ khó chịu hơn về các thông tin quảng cáo.

Vai trò của đại lý quảng cáo

Quảng cáo theo ngữ cảnh phần nào thay thế dần vai trò lên kế hoạch nơi mà chiến dịch quảng cáo sẽ chạy. Lúc trước, đây là công việc của con người, tuy nhiên, với sự ra đời của quảng cáo theo ngữ cảnh thì việc phân tích tự động nhờ những thuật toán thông minh đã dần thay thế công việc này của con người.

Tóm lại sự ra đời của quảng cáo theo ngữ cảnh đã tác động lớn đến ngành công nghiệp quảng cáo trực tuyến. Nó mang lại hiệu quả cao hơn cho các chiến dịch quảng cáo, mang lại thu nhập nhiều hơn cho các Publisher và giảm độ phiền phức của quảng cáo cho người xem. Đây chính là điểm mạnh của các mạng quảng cáo trực tuyến (Ad Network), đặc biệt là mạng quảng cáo trực tuyến miễn phí xTraffic.pep.vn.

** This article is copyrighted by xTraffic’s Blog **

Leave a Comment