Review Enterprise Dedicated Server OVH

Bài viết này sẽ đánh giá chất lượng gói Enterprise Dedicated Servers MG-128 của OVH bằng các thông số kỹ thuật để các bạn tham khảo và lựa chọn dịch vụ Dedicated Servers cho nhu cầu của mình.

Review Enterprise Dedicated Server OVH - Benchmark ovh review server - Hosting

Logo OVH

Thông số kỹ thuật của Server OVH

 • Chassis : 1U/T3
 • CPU : Intel Xeon – 2x E5-2650v2 – 16 Cores/32 threads – 2,6 GHz+ Frequency/3,4 GHz+ burst  – Intel Smart Cache 20 MB
 • RAM : 128 GB DDR3 ECC 1600MHz
 • Disks : 2x 2 TB SATA3 – RAID SOFT/JBOD
 • Bandwidth : 500 Mbps (Burst 1 Gbps – Automatic increase in your bandwidth speed for your on-demand requirements.)
 • Traffic Unlimited
 • IP with no monthly fees : 256 IPs
 • Public network card 1x 1 Gbps
 • Location Server : Canada (northern North America)
 • Price : $269.00/month
 • Setup fees : $129.00 on order or +$28.00 /month for 6 months. FREE with any 12 month commitment.
 • Link : https://www.ovh.com/us/dedicated-servers/enterprise/2014-MG-128.xml
 • Home Page : https://www.ovh.com/us/

Để test thử thì bạn có thể thuê trong 1 tuần với giá là $109/1 tuần (không cần Setup fees). Do nhu cầu sử dụng nên server dùng để test trong bài này sử dụng ổ cứng 3x 300Go SSD Intel DC S3K SATA3 6Gbps (thêm 7 USD/tháng).

Việc đăng ký hết sức dễ dàng, bạn chỉ cần có VISA/MASTER/Playpal để thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì OVH sẽ yêu cầu bạn gửi bản scan CMND đến địa chỉ mail do họ chỉ định để xác thực tài khoản, do đó bạn nên sử dụng thông tin thật trùng với thông tin trên CMND của bạn.

Kiểm tra thông số phần cứng của Server OVH

[[email protected] ~]# sudo lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        32
On-line CPU(s) list:  0-31
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  8
Socket(s):       2
NUMA node(s):     2
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         62
Stepping:       4
CPU MHz:        1442.695
BogoMIPS:       5201.65
Virtualization:    VT-x
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       256K
L3 cache:       20480K
NUMA node0 CPU(s):   0-7,16-23
NUMA node1 CPU(s):   8-15,24-31
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# sudo lshw -short
H/W path       Device   Class     Description
==========================================================
                system     X9DRW
/2               bus      X9DRW
/2/0              memory     64KiB BIOS
/2/1              processor   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
/2/1/5             memory     512KiB L1 cache
/2/1/6             memory     2MiB L2 cache
/2/1/7             memory     20MiB L3 cache
/2/3              processor   Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
/2/3/9             memory     512KiB L1 cache
/2/3/a             memory     2MiB L2 cache
/2/3/b             memory     20MiB L3 cache
/2/3b              memory     System Memory
/2/3b/0             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/3b/1             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/3b/2             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/3b/3             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/3b/4             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/3b/5             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/3b/6             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/3b/7             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/4d              memory     System Memory
/2/4d/0             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/4d/1             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/4d/2             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/4d/3             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/4d/4             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/4d/5             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/4d/6             memory     16GiB DIMM 1600 MHz (0.6 ns)
/2/4d/7             memory     DIMM Synchronous [empty]
/2/4              memory
/2/6              memory
/2/100             bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 DMI2
/2/100/1            bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 1a
/2/100/1.1           bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 1b
/2/100/1.1/0     eth0    network    I350 Gigabit Network Connection
/2/100/1.1/0.1    eth1    network    I350 Gigabit Network Connection
/2/100/2            bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 2a
/2/100/3            bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 3a
/2/100/3/0      scsi0   storage    SAS2004 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Spitfire]
/2/100/3/0/0.0.0   /dev/sda  disk      300GB INTEL SSDSC2BB30
/2/100/3/0/0.0.0/1  /dev/sda1 volume     28GiB EXT3 volume
/2/100/3/0/0.0.0/2  /dev/sda2 volume     245GiB EXT4 volume
/2/100/3/0/0.0.0/3  /dev/sda3 volume     5511MiB Linux swap volume
/2/100/3/0/0.1.0   /dev/sdb  disk      300GB INTEL SSDSC2BB30
/2/100/3/0/0.1.0/1  /dev/sdb1 volume     28GiB EXT3 volume
/2/100/3/0/0.1.0/2  /dev/sdb2 volume     245GiB EXT4 volume
/2/100/3/0/0.1.0/3  /dev/sdb3 volume     5511MiB Linux swap volume
/2/100/3/0/0.2.0   /dev/sdc  disk      300GB INTEL SSDSC2BB30
/2/100/3/0/0.2.0/1  /dev/sdc1 volume     28GiB EXT3 volume
/2/100/3/0/0.2.0/2  /dev/sdc2 volume     245GiB EXT4 volume
/2/100/3/0/0.2.0/3  /dev/sdc3 volume     5511MiB Linux swap volume
/2/100/4            generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 0
/2/100/4.1           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 1
/2/100/4.2           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 2
/2/100/4.3           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 3
/2/100/4.4           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 4
/2/100/4.5           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 5
/2/100/4.6           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 6
/2/100/4.7           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 7
/2/100/5            generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 VTd/Memory Map/Misc
/2/100/5.2           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IIO RAS
/2/100/5.4           generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IOAPIC
/2/100/11            bridge     C600/X79 series chipset PCI Express Virtual Root Port
/2/100/11/0           storage    C602 chipset 4-Port SATA Storage Control Unit
/2/100/16            communication C600/X79 series chipset MEI Controller #1
/2/100/16.1           communication C600/X79 series chipset MEI Controller #2
/2/100/1a            bus      C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #2
/2/100/1c            bridge     C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 1
/2/100/1c.7           bridge     C600/X79 series chipset PCI Express Root Port 8
/2/100/1c.7/0          bridge     SH7757 PCIe Switch [PS]
/2/100/1c.7/0/0         bridge     SH7757 PCIe Switch [PS]
/2/100/1c.7/0/0/0        bridge     SH7757 PCIe-PCI Bridge [PPB]
/2/100/1c.7/0/0/0/0       display    G200eR2
/2/100/1c.7/0/1         bridge     SH7757 PCIe Switch [PS]
/2/100/1d            bus      C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller #1
/2/100/1e            bridge     82801 PCI Bridge
/2/100/1f            bridge     C600/X79 series chipset LPC Controller
/2/100/1f.2           storage    C600/X79 series chipset 6-Port SATA AHCI Controller
/2/100/1f.3           bus      C600/X79 series chipset SMBus Host Controller
/2/100/1f.6           generic    C600/X79 series chipset Thermal Management Controller
/2/7              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 0
/2/9              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 1
/2/a              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 0
/2/b              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 1
/2/c              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 2
/2/d              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 3
/2/e              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 UBOX Registers
/2/f              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 UBOX Registers
/2/10              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/11              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/12              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/13              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/14              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/15              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/16              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/17              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/18              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Home Agent 0
/2/19              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Home Agent 0
/2/1a              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Target Address/Thermal Registers
/2/1b              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 RAS Registers
/2/1c              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/1d              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/1e              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/1f              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/20              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 0
/2/21              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 1
/2/22              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 0
/2/23              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 1
/2/24              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 2
/2/25              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 3
/2/26              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 2
/2/27              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 3
/2/28              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 R2PCIe
/2/29              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 R2PCIe
/2/2a              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Registers
/2/2b              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Performance Ring Monitoring
/2/2c              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 System Address Decoder
/2/2d              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Broadcast Registers
/2/2e              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Broadcast Registers
/2/2              bridge     Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 PCI Express Root Port 2a
/2/2f              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 0
/2/4.1             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 1
/2/4.2             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 2
/2/4.3             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 3
/2/4.4             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 4
/2/4.5             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 5
/2/4.6             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 6
/2/4.7             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Crystal Beach DMA Channel 7
/2/5              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 VTd/Memory Map/Misc
/2/5.2             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IIO RAS
/2/5.4             generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 IOAPIC
/2/8              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 0
/2/30              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Link 1
/2/31              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 0
/2/32              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 1
/2/33              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 2
/2/34              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Power Control Unit 3
/2/35              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 UBOX Registers
/2/36              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 UBOX Registers
/2/37              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/38              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/39              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/3a              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/3c              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/3d              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/3e              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/3f              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Unicast Registers
/2/40              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Home Agent 0
/2/41              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Home Agent 0
/2/42              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Target Address/Thermal Registers
/2/43              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 RAS Registers
/2/44              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/45              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/46              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/47              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 0 Channel Target Address Decoder Registers
/2/48              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 0
/2/49              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 1
/2/4a              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 0
/2/4b              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 1
/2/4c              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 2
/2/4e              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 Thermal Control 3
/2/4f              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 2
/2/50              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Integrated Memory Controller 1 Channel 0-3 ERROR Registers 3
/2/51              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 R2PCIe
/2/52              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 R2PCIe
/2/53              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Registers
/2/54              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 QPI Ring Performance Ring Monitoring
/2/55              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 System Address Decoder
/2/56              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Broadcast Registers
/2/57              generic    Xeon E7 v2/Xeon E5 v2/Core i7 Broadcast Registers
/3               power     To Be Filled By O.E.M.
/0          ide0    bus      IDE Channel 0
/1          ide1    bus      IDE Channel 0
/4          dummy0   network    Ethernet interface
/5          bond0   network    Ethernet interface
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# sudo lsblk
NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda    8:0  0 279.5G 0 disk
├─sda1  8:1  0 28.8G 0 part
│ └─md1  9:1  0 28.8G 0 raid1 /
├─sda2  8:2  0 245.3G 0 part
│ └─md2  9:2  0 245.3G 0 raid1 /home
└─sda3  8:3  0  5.4G 0 part [SWAP]
sdb    8:16  0 279.5G 0 disk
├─sdb1  8:17  0 28.8G 0 part
│ └─md1  9:1  0 28.8G 0 raid1 /
├─sdb2  8:18  0 245.3G 0 part
│ └─md2  9:2  0 245.3G 0 raid1 /home
└─sdb3  8:19  0  5.4G 0 part [SWAP]
sdc    8:32  0 279.5G 0 disk
├─sdc1  8:33  0 28.8G 0 part
│ └─md1  9:1  0 28.8G 0 raid1 /
├─sdc2  8:34  0 245.3G 0 part
│ └─md2  9:2  0 245.3G 0 raid1 /home
└─sdc3  8:35  0  5.4G 0 part [SWAP]
[[email protected] ~]#
[[email protected] ~]# sudo df -H
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs      31G 837M  29G  3% /
/dev/root    31G 837M  29G  3% /
devtmpfs     68G 570k  68G  1% /dev
/dev/md2    260G  62M 246G  1% /home
tmpfs      68G   0  68G  0% /dev/shm
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/named
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/var/named
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/named.conf
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/named.rfc1912.zones
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/rndc.key
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/usr/lib64/bind
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/named.iscdlv.key
/dev/root    31G 837M  29G  3% /var/named/chroot/etc/named.root.key
[[email protected] ~]#

[[email protected] ~]# sudo free -m
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    128963    1176   127787     0     22    175
-/+ buffers/cache:    977   127986
Swap:    16532     0   16532
[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ ổ cứng lưu trữ của Server OVH bằng dd

[[email protected] ~]# dd if=/dev/zero of=test_pep_vn bs=64k count=16k conv=fdatasync;
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 4.71175 s, 228 MB/s
[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ truy xuất ổ cứng lưu trữ của Server OVH bằng IOPing

[[email protected] ~]# ioping . -c 20;
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=1 time=195 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=2 time=246 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=3 time=304 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=4 time=283 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=5 time=282 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=6 time=311 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=7 time=282 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=8 time=245 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=9 time=290 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=10 time=291 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=11 time=259 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=12 time=298 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=13 time=290 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=14 time=288 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=15 time=289 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=16 time=294 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=17 time=287 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=18 time=289 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=19 time=286 us
4.0 KiB from . (ext3 /dev/root): request=20 time=283 us

--- . (ext3 /dev/root) ioping statistics ---
20 requests completed in 19.0 s, 3.6 k iops, 14.0 MiB/s
min/avg/max/mdev = 195 us / 279 us / 311 us / 25 us
[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ CPU của Server OVH bằng sysbench

[[email protected] ~]# sudo sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run;
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             24.8584s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 24.8576
  per-request statistics:
     min:                 2.45ms
     avg:                 2.49ms
     max:                 6.64ms
     approx. 95 percentile:        2.47ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  24.8576/0.00

[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ ổ cứng lưu trữ của Server OVH bằng sysbench

[[email protected] ~]# sudo sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run;
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1

Doing CPU performance benchmark

Threads started!
Done.

Maximum prime number checked in CPU test: 20000


Test execution summary:
  total time:             24.8584s
  total number of events:       10000
  total time taken by event execution: 24.8576
  per-request statistics:
     min:                 2.45ms
     avg:                 2.49ms
     max:                 6.64ms
     approx. 95 percentile:        2.47ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      10000.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  24.8576/0.00

[[email protected] ~]# sudo sysbench --test=fileio --file-total-size=5G prepare; sudo sysbench --test=fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --init-rng=on --max-time=300 --max-requests=0 run;
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

128 files, 40960Kb each, 5120Mb total
Creating files for the test...
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 1
Initializing random number generator from timer.


Extra file open flags: 0
128 files, 40Mb each
5Gb total file size
Block size 16Kb
Number of random requests for random IO: 0
Read/Write ratio for combined random IO test: 1.50
Periodic FSYNC enabled, calling fsync() each 100 requests.
Calling fsync() at the end of test, Enabled.
Using synchronous I/O mode
Doing random r/w test
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
Done.

Operations performed: 887700 Read, 591800 Write, 1893738 Other = 3373238 Total
Read 13.545Gb Written 9.0302Gb Total transferred 22.575Gb (77.057Mb/sec)
 4931.66 Requests/sec executed

Test execution summary:
  total time:             300.0005s
  total number of events:       1479500
  total time taken by event execution: 14.2233
  per-request statistics:
     min:                 0.00ms
     avg:                 0.01ms
     max:                 0.21ms
     approx. 95 percentile:        0.01ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      1479500.0000/0.00
  execution time (avg/stddev):  14.2233/0.00

[[email protected] ~]#

Kiểm tra hiệu năng MySQL của Server OVH bằng sysbench

[[email protected] ~]# sudo sysbench --test=oltp --oltp-table-size=1000000 --db-driver=mysql --mysql-db=xtraffic_pep_vn_test --mysql-user=root --mysql-password=YOUR_MYSQL_ROOT_PASSWORD --max-time=60 --oltp-read-only=on --max-requests=0 --num-threads=32 run;
sysbench 0.4.12: multi-threaded system evaluation benchmark

Running the test with following options:
Number of threads: 32

Doing OLTP test.
Running mixed OLTP test
Doing read-only test
Using Special distribution (12 iterations, 1 pct of values are returned in 75 pct cases)
Using "BEGIN" for starting transactions
Using auto_inc on the id column
Threads started!
Time limit exceeded, exiting...
(last message repeated 31 times)
Done.

OLTP test statistics:
  queries performed:
    read:              14578578
    write:              0
    other:              2082654
    total:              16661232
  transactions:            1041327 (17355.04 per sec.)
  deadlocks:              0   (0.00 per sec.)
  read/write requests:         14578578 (242970.58 per sec.)
  other operations:          2082654 (34710.08 per sec.)

Test execution summary:
  total time:             60.0014s
  total number of events:       1041327
  total time taken by event execution: 1915.2270
  per-request statistics:
     min:                 1.29ms
     avg:                 1.84ms
     max:                 17.88ms
     approx. 95 percentile:        1.89ms

Threads fairness:
  events (avg/stddev):      32541.4688/594.87
  execution time (avg/stddev):  59.8508/0.00

[[email protected] ~]#

Kiểm tra tốc độ toàn diện của Server OVH bằng UnixBench

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Wed Jul 22 2015 11:35:12 - 12:03:12
32 CPUs in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables    37565992.1 lps  (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone           4131.5 MWIPS (9.3 s, 7 samples)
Execl Throughput                3931.4 lps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks    1378939.4 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks     381153.3 KBps (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks    4038201.9 KBps (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput               2250716.8 lps  (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching         219843.7 lps  (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                4015.6 lps  (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)          5622.2 lpm  (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)          4226.7 lpm  (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead            4327922.6 lps  (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values        BASELINE    RESULT  INDEX
Dhrystone 2 using register variables     116700.0  37565992.1  3219.0
Double-Precision Whetstone            55.0    4131.5  751.2
Execl Throughput                 43.0    3931.4  914.3
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks     3960.0  1378939.4  3482.2
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks      1655.0   381153.3  2303.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks     5800.0  4038201.9  6962.4
Pipe Throughput                12440.0  2250716.8  1809.3
Pipe-based Context Switching          4000.0   219843.7  549.6
Process Creation                126.0    4015.6  318.7
Shell Scripts (1 concurrent)           42.4    5622.2  1326.0
Shell Scripts (8 concurrent)           6.0    4226.7  7044.5
System Call Overhead             15000.0  4327922.6  2885.3
                                  ========
System Benchmarks Index Score                    1786.1

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Wed Jul 22 2015 12:03:12 - 12:03:12
32 CPUs in system; running 32 parallel copies of tests

Kiểm tra hiệu năng của Server OVH bằng vpsbench

CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Number of cores: 32
CPU frequency: 1200.570 MHz
Total amount of RAM: 128963 MB
Total amount of swap: 16532 MB
System uptime:  34 min,
I/O speed: 233 MB/s
Bzip 25MB: 5.19s
Download 100MB file: 82.2MB/s

Kiểm tra hiệu năng của Server OVH bằng freevps bench

CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Number of cores : 32
CPU frequency : 1202.093 MHz
Total amount of ram : 128963 MB
Total amount of swap : 16532 MB
System uptime :  36 min,
Download speed from CacheFly: 80.3MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 7.38MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 35.5MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 13.8MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 11.1MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 29.4MB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 6.12MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 18.7MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 20.6MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 40.9MB/s
I/O speed : 228 MB/s

Kiểm tra Server OVH bằng tool “PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                 PHP BENCHMARK SCRIPT BY XTRAFFIC.PEP.VN                  |
|                        VERSION 2.0                         |
|          DOWNLOAD HERE : https://bit.ly/php-benchmark-script-by-xtraffic-pep-vn          |
|            Copyright 2014 http://xtraffic.pep.vn , All rights reserved!            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Start    : 2015-07-22 23:10:30
Server   : [email protected]
PHP version : 5.6.11
Platform  : Linux
Test level : 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         CPU TESTED                         

+ xtraffic_testcpu_math                                 : 0.26398802 seconds.
+ xtraffic_testcpu_stringmanipulation                          : 0.44895196 seconds.
+ xtraffic_testcpu_hashstring                              : 0.15325713 seconds.
+ xtraffic_testcpu_gzipstring                              : 0.25281596 seconds.
+ xtraffic_testcpu_loops                                : 0.11857796 seconds.
+ xtraffic_testcpu_ifelse                                : 0.11397719 seconds.
+ xtraffic_testcpu_synthetic                              : 0.14679694 seconds.
----------------------------
* Total time                                      : 1.49836516 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  DATA STORAGE DEVICE (HDD/SSD) TESTED                  

+ TEST WRITE   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.01194863319397 seconds                     
   Speed   : 1.63 GB/s                             
+ TEST READ   :                                  
   File Size : 20 MB                               
   Time    : 0.0037259578704834 seconds                    
   Speed   : 5.5 GB/s                             
----------------------------
* Total time                                      : 0.01567459 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        MYSQL TESTED                        

+ DB CONNECTION TIME          : 0.00111604 seconds             
+ TEST INSERT TO DB  "10,000 RECORDS" : 21.03668809 seconds            
+ TEST SELECT (1) WITH "10,000 RECORDS" : 0.73099947 seconds             
+ TEST SELECT (2) WITH "10,000 RECORDS" : 0.71514773 seconds             
+ TEST SELECT (3) WITH "10,000 RECORDS" : 0.70092010 seconds             
+ TEST UPDATE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.29527020 seconds             
+ TEST DELETE   WITH "10,000 RECORDS" : 0.17736483 seconds             
----------------------------
* Total time                                      : 23.65750647 seconds.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        NETWORK TESTED                        

+ Test download speed from "cachefly.cachefly.net"                  
   [Location : CDN]                                
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 0.95053 sec                          
   Speed : 105.21 MB/s                              

+ Test download speed from "mirror-fpt-telecom.fpt.net"               
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 787 KB                                 
   Download Time : 4.851877 sec                          
   Speed : 163 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hcm.viettelidc.com.vn"              
   [Location : Ho Chi Minh, Vietnam]                       
   Size : 960 KB                                 
   Download Time : 4.854986 sec                          
   Speed : 198 KB/s                                

+ Test download speed from "centos-hn.viettelidc.com.vn"               
   [Location : Ha Noi, Vietnam]                          
   Size : 1.2 MB                                 
   Download Time : 4.203975 sec                          
   Speed : 293 KB/s                                

+ Test download speed from "mirror.nhanhoa.com"                   
   [Location : Vietnam]                              
   Size : 488 KB                                 
   Download Time : 4.169891 sec                          
   Speed : 117 KB/s                                

+ Test download speed from "dl.google.com"                      
   [Location : Google]                              
   Size : 13.03 MB                                
   Download Time : 0.311988 sec                          
   Speed : 41.77 MB/s                               

+ Test download speed from "download.microsoft.com"                 
   [Location : Microsoft]                             
   Size : 66.84 MB                                
   Download Time : 1.399035 sec                          
   Speed : 47.78 MB/s                               

+ Test download speed from "wordpress.org"                      
   [Location : WordPress.org, USA]                        
   Size : 6.54 MB                                 
   Download Time : 0.701442 sec                          
   Speed : 9.33 MB/s                               

+ Test download speed from "api.wordpress.org"                    
   [Location : API WordPress.org, USA]                      
   Size : 1 KB                                  
   Download Time : -0.080699 sec                         
   Speed : 1 KB/s                                 

+ Test download speed from "speedtest.tokyo.linode.com"               
   [Location : Tokyo, Japan]                           
   Size : 56.06 MB                                
   Download Time : 4.869288 sec                          
   Speed : 11.51 MB/s                               

+ Test download speed from "speedtest-sgp1.digitalocean.com"             
   [Location : Singapore]                             
   Size : 447 KB                                 
   Download Time : 1.309935 sec                          
   Speed : 342 KB/s                                

+ Test download speed from "ftp.funet.fi"                      
   [Location : Finland]                              
   Size : 30.1 MB                                 
   Download Time : 4.329703 sec                          
   Speed : 6.95 MB/s                               

+ Test download speed from "ftp.belnet.be"                      
   [Location : Belgium]                              
   Size : 34.09 MB                                
   Download Time : 4.606134 sec                          
   Speed : 7.4 MB/s                                

+ Test download speed from "ga-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : Atlanta, Georgia, USA]                       
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 2.096098 sec                          
   Speed : 47.71 MB/s                               

+ Test download speed from "sjo-ca-us-ping.vultr.com"                
   [Location : Silicon Valley, California, USA]                  
   Size : 70.81 MB                                
   Download Time : 4.73471 sec                          
   Speed : 14.96 MB/s                               

+ Test download speed from "nj-us-ping.vultr.com"                  
   [Location : New York / New Jersey, USA]                    
   Size : 100 MB                                 
   Download Time : 1.011143 sec                          
   Speed : 98.9 MB/s                               

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Server OVH 

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Server OVH bằng công cụ Siege

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s -b -q http://wordpress-test.pep.vn/
Transactions:          7937 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.88 secs
Data transferred:       19.35 MB
Response time:         0.15 secs
Transaction rate:       132.55 trans/sec
Throughput:           0.32 MB/sec
Concurrency:          19.97
Successful transactions:    7937
Failed transactions:        0
Longest transaction:      0.24
Shortest transaction:      0.11
[[email protected] ~]# siege -c20 -t60s -b -q http://wordpress-test.pep.vn/
Transactions:         664601 hits
Availability:         100.00 %
Elapsed time:         59.68 secs
Data transferred:      2170.18 MB
Response time:         0.00 secs
Transaction rate:      11136.08 trans/sec
Throughput:          36.36 MB/sec
Concurrency:          19.76
Successful transactions:   664601
Failed transactions:        0
Longest transaction:      0.03
Shortest transaction:      0.00

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Server OVH bằng công cụ wrk Benchmark

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với thời gian kiểm tra là 60 giây

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected]]# wrk -t10 -c20 -d60s http://wordpress-test.pep.vn/
Running 1m test @ http://wordpress-test.pep.vn/
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency  150.77ms  20.00ms 246.37ms  62.15%
  Req/Sec  13.68   4.83  20.00   63.19%
 7953 requests in 1.00m, 61.67MB read
Requests/sec:  132.37
Transfer/sec:   1.03MB
[[email protected] ~]# wrk -t10 -c20 -d60s http://wordpress-test.pep.vn/
Running 1m test @ http://wordpress-test.pep.vn/
 10 threads and 20 connections
 Thread Stats  Avg   Stdev   Max  +/- Stdev
  Latency  125.31us 198.56us 16.06ms  92.91%
  Req/Sec  22.28k   8.64k  42.65k  78.73%
 13309381 requests in 1.00m, 124.64GB read
Requests/sec: 221455.11
Transfer/sec:   2.07GB

Kiểm tra khả năng chịu tải WordPress trên Server OVH bằng công cụ boom Benchmark

Giả lập tối đa 20 kết nối cùng lúc (tương đương với website có 1.728.000 pageviews/day) với 2000 truy vấn

Kiểm tra hiệu năng WordPress trước và sau khi sử dụng plugin WP Optimize By xTraffic
Yếu tốTrước khi cài đặt pluginSau khi cài đặt pluginHiệu quả
[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 -allow-insecure http://wordpress-test.pep.vn/
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %

[[email protected]]# boom -n 2000 -c 20 -cpus 1 -allow-insecure http://wordpress-test.pep.vn/
2000 / 2000 Boooooooooooooooooooooooooo! 100.00 %

Link đăng ký Server OVH : https://www.ovh.com/us/dedicated-servers/enterprise/2014-MG-128.xml