Bài học email marketing tại Amazon

(blog-xtraffic.pep.vn) Jeff Bezos và đội ngũ nhân viên tại Amazon đã định nghĩa việc mua sắm qua Internet trong suốt 17 năm qua. Cũng đã từ lâu Amazon thấu hiểu sức mạnh của email marketing. Việc này...