Backlink là gì? Tại sao backlink lại quan trọng trong SEO?

(blog-xtraffic.pep.vn) Backlink Là Gì? Để làm hiểu rõ backlink là gì chúng ta hãy xem định nghĩa về backlink mà wikipedia cung cấp Backlinks are incoming links to a website or web page. Inbound links were originally important (prior to the emergence of search engines) as a primary means of web navigation; today their significance lies insearch engine optimization (SEO). Theo như định nghĩa … Read more