Những xu hướng nổi bật của Big Data trong năm 2013

(blog-xtraffic.pep.vn) Năm 2013 có thể coi là năm Big Data thực sự cất cánh. Dưới đây là những xu hướng nổi bật của Big Data trong năm 2013. 1) Sự hiển thị của Big Data trên các thiết bị di động đã t...