Tạo Breadcrumb cho Blogger (Blogspot)

(blog-xtraffic.pep.vn) Breadcrumb là một thuật ngữ mô tả về thanh địa chỉ liên kết, nó cho biết bạn đang xem gì, chương mục nào của website (ví dụ: Home » Category » Post Title). Mình rất thích truy cập những trang như thế, nó rất hữu ích, tiện lợi cho người dùng. Với Google blog … Read more