Làm sao để sản phẩm mới chào bán thành công

(blog-xtraffic.pep.vn) Theo một nghiên cứu mới đây của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ, trong nền kinh tế tiêu dùng hiện đại, trung bình một gia đình sử dụng lặp đi lặp lại 150 sản ph...