Việt Nam dẫn đầu khu vực về lượng người dùng Internet

Theo báo cáo về tình hình Internet tại Đông Nam Á tính đến cuối tháng 7/2013 của comScore, với 16,1 triệu người dùng Internet hàng tháng, Việt Nam là quốc gia có dân số trực tuyến lớn nhất tại khu vực ASEAN. Hãng nghiên cứu và phân tích thị trường comScore vừa báo cáo tình … Read more