Một đội ngũ SEO cần bao nhiêu người?

(blog-xtraffic.pep.vn) Với kinh nghiệm của bản thân và bạn bè, tôi rút ra được một số kinh nghiệm đào tạo và xây dựng đội ngũ SEO cho các công ty đang có nhu cầu muốn xây dựng cho mình một đội ngũ SE...

Email Marketing : Chuẩn bị Landing Page

(blog-xtraffic.pep.vn) Sau khi click vào link trong email thì người đọc sẽ “đi đâu về đâu?”. Tiếp tục theo tinh thần “mời người đẹp đi chơi” – thì điểm tiếp theo của quá trình chuẩn bị là “nơi ta hẹn...
copywriter

Copywriter: Người bán hàng đằng sau chiếc máy chữ

(blog-xtraffic.pep.vn) Là một người có óc sáng tạo, lẽ dĩ nhiên bạn muốn viết một quảng cáo thật thông minh, những chiến dịch quảng bá thật thú vị, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đừng nhầm tư...