Cách thêm chức năng bình luận (comments) của Facebook vào website

Trong bài viết này, xTraffic.pep.vn sẽ giới thiệu đến với các bạn cách thêm chức năng bình luận của Facebook (comments plugin) vào website của bạn và cách quản lý các bình luận đó để đạt hiệu quả cao nhất. Hiện nay số lượng người dùng Facebook đã lên đến hàng tỷ tài khoản và … Read more