Cách để Firefox chạy nhanh hơn

Trình duyệt Firefox của Mozilla là một trong những trình duyệt phổ biến nhất trên Internet. Các plugins của nó rất đa dạng và cho phép bạn thêm rất nhiều tiện ích vào Firefox giúp nó mang tính cá nhâ...