Cách sửa lỗi yêu cầu cài đặt Plugin WordPress bằng FTP

(blog-xtraffic.pep.vn) Nếu bạn gặp tình trạng là mỗi lần cài đặt Plugin WordPress nào đó tại trang quản lý plugin của website mình nhưng luôn bị hỏi thông tin đăng nhập FTP của host (tương tự như hình 1 bên dưới) thì bạn có thể sửa lỗi này bằng cách rất đơn giản như sau : … Read more