Google tham gia dự án giáo dục trực tuyến mở khổng lồ edX

Thông tin này được công bố trên blog chính thức của google vào ngày hôm qua. Google hợp tác với edX, nền tảng giáo dục trực tuyến mã nguồn mở phi lợi nhuận khởi đầu bởi Harvard và MIT với mục tiêu phát triển các khóa học trực tuyến có tên gọi MOOC.org. MOOC là … Read more