guerrilla-marketing

Guerrilla marketing – tiếp thị theo kiểu du kích

(blog-xtraffic.pep.vn) Mục đích chính của các công ty “cò con” là làm sao để phát triển, để có chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Và do vậy, người ta sẵn sang dốc vốn liếng của mình vào kinh doan...