Khởi nghiệp : Tìm kiếm nhà đồng sáng lập không dễ dàng

Hợp tác khởi nghiệp (startup) vốn dĩ là chuyện lớn. Nếu so sánh với hôn nhân thì cũng có điểm chung. Trước hết là các nhà đồng sáng lập (co-founder) phải tìm hiểu kỹ về nhau, chấp nhận và cam kết duy trì sự phối hợp lâu dài ít nhất là đến khi doanh nghiệp … Read more