7 quy luật đơn giản để marketing nội dung ấn tượng

(blog-xtraffic.pep.vn) 1.Thống nhất Marketing nội dung phải chắc chắn tính thống nhất. Khi chúng tôi thực hiện blog đầu tiên của chúng tôi 6 năm trước, nhân viên liền phản đối vì họ phải blog hàng ng...