7 quy luật đơn giản để marketing nội dung ấn tượng

1.Thống nhất Marketing nội dung phải chắc chắn tính thống nhất. Khi chúng tôi thực hiện blog đầu tiên của chúng tôi 6 năm trước, nhân viên liền phản đối vì họ phải blog hàng ngày. Vâng. Chúng tôi blog hàng ngày và trong vòng một năm, chúng tôi trở thành một trong những blog … Read more