10 yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến

Mua sắm trực tuyến đang trở thành phổ biến không chỉ ở Anh, nhưng cũng trong một phần khác của thế giới. Sự sẵn có của kết nối internet nhanh (băng thông rộng) đã góp phần to lớn vào sự phổ biến của mua sắm trực tuyến. Như gần đây được đề xuất bởi một … Read more