Email Marketing : Bắt tay xây dựng Database (thông tin/cơ sở dữ liệu) khách hàng ngay hôm nay

Hiểu rõ đối tượng mình cần gởi là một chuyện, gởi được đến đúng email của họ lại là chuyện khác. Vì email marketing là Direct Marketing, vì vậy một trong những việc khá vất vả đối với E-Marketers là có được database (thông tin khách hàng) tốt và đúng. Ngay hôm nay, bạn hãy … Read more

Email Marketing : Khi marketers không thể thiếu email marketing

Mỗi ngày chắc hẳn bạn đều nhận được rất nhiều email từ tám phương tứ hướng đổ vào inbox. Bài viết này sẽ hệ thống lại cho chúng ta những trường hợp phổ biến Marketers sử dụng email marketing. I XÁC NHẬN. 1. Sau khi đăng kí tài khoản hoặc nhận bản tin ở một … Read more