Thuật toán EdgeRank của Facebook và giới thiệu NFO (New Feed Optimization)

(blog-xtraffic.pep.vn) Với số lượng người dùng khoảng hơn 19 triệu active account tại Việt Nam và khoảng 1.11 tỉ facebook user trên toàn thế giới (update đến tháng 3/2012) . Với số lượng user lớn như vậy thì cách xử lí thông tin là việc rất quan trọng đối với facebook để thông tin hiện ra … Read more