Thuật toán EdgeRank của Facebook và giới thiệu NFO (New Feed Optimization)

Với số lượng người dùng khoảng hơn 19 triệu active account tại Việt Nam và khoảng 1.11 tỉ facebook user trên toàn thế giới (update đến tháng 3/2012) . Với số lượng user lớn như vậy thì cách xử lí thông tin là việc rất quan trọng đối với facebook để thông tin hiện ra ở … Read more