Email Marketing : Bắt tay xây dựng Database (thông tin/cơ sở dữ liệu) khách hàng ngay hôm nay

Hiểu rõ đối tượng mình cần gởi là một chuyện, gởi được đến đúng email của họ lại là chuyện khác. Vì email marketing là Direct Marketing, vì vậy một trong những việc khá vất vả đối với E-Marketers là có được database (thông tin khách hàng) tốt và đúng. Ngay hôm nay, bạn hãy … Read more