copywriter

Copywriter: Người bán hàng đằng sau chiếc máy chữ

Là một người có óc sáng tạo, lẽ dĩ nhiên bạn muốn viết một quảng cáo thật thông minh, những chiến dịch quảng bá thật thú vị, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng giữa người viết quả...