Hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS

Node.js là một trong những nền tảng lập trình ứng dụng web thời gian thực phía server cực kỳ hấp dẫn và mạnh mẽ. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM (Node Packaged Modules) trên CentOS cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bước 1 : Cài đặt các gói thông tin … Read more

Node.js là gì?

Node.js là một mã nguồn mở, cross-platform runtime environment cho phía máy chủ và các ứng dụng mạng. Ứng dụng Node.js được viết bằng JavaScript, và có thể hoạt động trên các hệ điều hành phổ biến như OS X, Microsoft Windows, Linux và FreeBSD. Node.js cung cấp kiến trúc hướng sự kiện và non-blocking I/O API, … Read more