Nơi làm việc của tương lai : Kết nối, hợp tác, sáng tạo

Internet of Things (kết nối mọi thứ) đã định hình lại tất cả khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả cách chúng ta xử lý công việc và nơi chúng ta làm việc. Hãy nhớ lại những năm 1950, khi điện thoại là thiết bị duy nhất kết nối trong các văn phòng điển … Read more