Hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS

Node.js là một trong những nền tảng lập trình ứng dụng web thời gian thực phía server cực kỳ hấp dẫn và mạnh mẽ. Trong bài này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn cách cài đặt Node.js và NPM (Node Packaged Modules) trên CentOS cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Bước 1 : Cài đặt các gói thông tin … Read more