Những chương trình FTP Clients tốt nhất cho Webmasters

Cho dù bạn là một nhà quản trị website (Webmasters) hay đơn giản là chỉ cần upload/download file qua giao thức ftp (File Transfer Protocol) thì một chương trình FTP Client với đầy đủ tính năng là một công cụ không thể thiếu. Sau đây là những chương trình FTP Clients tốt nhất dành cho … Read more