Cách cải thiện để đạt điểm cao trên Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Insights Score 100/100

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài trước xTraffic.pep.vn đã giới thiệu đến các bạn các yếu tố ảnh hưởng đến điểm Google PageSpeed Insights của Website. Tiếp theo, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách cải thiện các yếu tố để website đạt điểm cao trên Google PageSpeed Insights. Đối với Website nào đang sử dụng nền tảng CMS WordPress thì … Read more