Tạo và benchmark “Hello World” Phalcon PHP Framework

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong phần trước, xTraffic.pep.vn đã hướng dẫn bạn cách cài đặt Phalcon PHP Framework trên VPS của bạn. Tiếp theo trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo chương trình “Hello World” của Phalcon PHP Framework, đồng thời sẽ tiến hành benchmark performance (kiểm tra tốc độ) “Hello World” của Phalcon PHP Framework bằng các phương pháp kiểm tra khả năng … Read more

Hướng dẫn cách cài đặt Phalcon – The fastest PHP Framework

(blog-xtraffic.pep.vn) Phalcon là một PHP Framework có tốc độ cao và sử dụng ít tài nguyên server nhất hiện nay. Khác với các PHP Framework sử dụng các tập tin .php thông thường, Phalcon sử dụng như một phần mở rộng (extension) được viết bằng ngôn ngữ C nên cho hiệu năng rất tốt. Sau đây, xTraffic.pep.vn sẽ … Read more