Pidgin : Phần mềm chat sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc

Pidgin là phần mềm nhắn tin nhanh (Instant Messaging – IM) sử dụng nhiều dịch vụ chat như Yahoo, Facebook, IRC, Google Talk, và tất cả những dịch vụ sử dụng XMPP. Pidgin có thể sử dụng được trên nhiều hệ điều hành phổ biến hiện nay như Windows, Mac OS, Linux. Và điều đặc biệt … Read more