Quảng cáo trực tuyến : Sự dịch chuyển có toan tính

(blog-xtraffic.pep.vn) Cùng với sự phát triển của internet, thị trường quảng cáo đang có sự dịch chuyển khá mạnh mẽ sang quảng cáo trực tuyến (QCTT). Nhìn từ thị trường quảng cáo trong nước đến thị t...