Email Marketing : Email Marketing là SPAM hay SPAM là Email Marketing? Những điều cần biết về Email Marketing

Nếu hỏi một từ mà email marketing ghét nhất thì đó chắc chắn là S-P-A-M (phiên âm tiếng Việt là Sờ-Pam). Vì sao SPAM kinh khủng như vậy? Vì SPAM có nghĩa là email marketing sẽ bị khinh rẻ, bỏ mặc, làm ngơ và ngậm ngùi trong ghẻ lạnh (là hộp SPAM box), và không … Read more