Quảng cáo trên phim : cần sự tinh tế

(blog-xtraffic.pep.vn) Cùng là quảng cáo trên phim nhưng chỉ cần một chút sáng tạo và nghệ thuật, mọi chuyện sẽ rất khác. Cùng là một chai nước khoáng nhưng phim 39 độ yêu đã làm khán giả “ngứa...