Cách chuyển hướng (redirect) URL Nginx

Nginx Logo

(blog-xtraffic.pep.vn) Trong bài viết này, xTraffic.pep.vn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển hướng (redirect) website trên Web Server sử dụng Nginx. Những trường hợp cần chuyển hướng website Khi bạn có domain chính + domain phụ và muốn chuyển hướng tất cả các truy cập từ domain phụ qua domain chính Khi bạn có 1 domain mới + 1 domain … Read more